Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε πλέον το πρόγραμμα «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» (ΤΟΠΣΑ) που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΔΟΣ» μετά και την ανακοίνωση σήμερα Δευτέρα 5 Αυγούστου 2013 των αποτελεσμάτων επιλογής των ωφελουμένων.

Συνολικά 288 άτομα έκαναν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα, ενώ ο αριθμός εκείνων που εντάσσονται σ΄ αυτό είναι 100. Από τα 288 άτομα που υπέβαλαν αίτηση βαθμολογήθηκαν τα 248, αφού τα 40 δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Τα άτομα που βαμολογήθηκαν ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες : 194 άνεργοι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, 3 νέοι επιστήμονες, και 51 ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα από το ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης (τηλ.:2810792119) καθώς και από τις ιστοσελίδες: www.as-proodos.gr, www.koinopolitia.gr, www.kek-anaptixi-kritis.gr, χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης τους.

Το πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΟΔΟΣ» στοχεύει στην προετοιμασία και προώθηση στην απασχόληση των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες από την διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και την διατήρηση αυτών τουλάχιστον για 3 μήνες.

Το προφίλ των ωφελουμένων

Γυναίκες είναι στην πλειοψηφία τους οι ωφελούμενοι του προγράμματος, καθώς από τα 100 άτομα που επελέγησαν οι 76 είναι γυναίκες και οι 24 άνδρες.

Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό τους επίπεδο, οι περισσότεροι είναι Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (51%), ενώ ακολουθούν οι Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (32%) και οι απόφοιτοι Πρωτοβάθμιας ή κατώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (15%).Ανάμεσα στους επιλεγέντες είναι και 2 άτομα (2%) που έχουν Μεταπτυχιακό τίτλο σποδών.

Εξάλλου το 20% αφορά άτομα κάτω των 25 ετών, από τα οποία και τα 20 είναι γυναίκες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τρεις κατηγορίες ωφελουμένων, σε ανέργους εγγεγραμμένους στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, σε αγρότες/ασφαλισμένους στον ΟΓΑ και σε νέους επιστήμονες. Συνολικά κατατέθηκαν 194 αιτήσεις ανέργων (επελέγησαν 77), 51 αγροτών /ασφαλισμένων στον ΟΓΑ (επελέγησαν 20), και 3 νέων επιστημόνων (επελέγησαν και οι 3).

Προώθηση στην απασχόληση

Στο πλαίσιο του προγράμματος, μέρος των 100 ωφελουμένων θα προωθηθούν σε θέσεις απασχόλησης, ενώ όσοι το επιθυμούν θα στηριχθούν σε κάθε τους βήμα για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για το κάθε ωφελούμενο, δημιουργείται Ατομικό Σχέδιο Δράσης το οποίο είναι ευέλικτο και ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Για την ίδρυση κάθε νέας επιχείρησης (ατομικής ή συλλογικής) από τους ωφελούμενους, θα παρέχονται σχετικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και θα εκπονείται business plan, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων της Πράξης.

Για την ένταξη των ωφελουμένων σε προγράμματα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα (ΕΠΑΕ, Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόμος κλπ.) θα εκπονείται από στελέχη της πράξης, business plan των επιχειρήσεων που ιδρύουν οι ωφελούμενοι και ταυτόχρονα θα συντάσσεται και η αίτηση υπαγωγής για χρηματοδότηση στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Το σύνολο των ωφελουμένων παρακολουθείται και στηρίζεται καθ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης, καθώς και τους 3 πρώτους μήνες πάσης φύσεως απασχόλησης.