Επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα  Τρίτη  6 Αυγούστου  ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων  κ. Απόστολος Βουλγαράκης με την Διευθύντρια Τεχνικών Έργων και υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων  στον χώρο όπου εκτελούνται εργασίες για  τον καθαρισμό από τη καμένη βλάστηση  του ποταμού Κλαδισσού, στο Βαμβακόπουλο.

Οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται στα πλαίσια του έργου «Καθαρισμός Ποταμών και Ρεμάτων Ν. Χανίων», το οποίο έχει  ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 2012-2014, κατά προτεραιότητα,- αν και δεν είχε γίνει πρόβλεψη   στη Τεχνική Μελέτη του Έργου-  προκειμένου να απομακρυνθεί η καμένη   βλάστηση, αλλά και τα φερτά υλικά και να  βελτιωθεί  η ροή του νερού .

Με την ελπίδα πάντα, ότι το αρμόδιο Υπουργείο θα αποφασίσει ποιός φορέας έχει  την αρμοδιότητα του καθαρισμού των ρεμάτων, αλλά και οι Δήμοι να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί.