Το ποσό των 104.540.474,12 ευρώ κατανέμει στους δήμους της χώρας το υπουργείο Εσωτερικών,ως τακτική επιχορήγηση για το μήνα Ιούλιο.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης, το παραπάνω ποσό προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και λοιπών γενικών δαπανών των δήμων και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους.

Αποτελεί την δόση μηνός Ιουλίου, των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του 2013.

newpost.gr