«Κολλημένα» με το Internet και ειδικότερα με τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι τα Ελληνόπουλα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα πανευρωπαϊκής μελέτης του Οργανισμού Eu Kids Online.

Το 70% των παιδιών ηλικίας 13 έως 16 ετών και το 33% των παιδιών 9 έως 12 ετών στη χώρα μας, διαθέτουν προφίλ σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπε Facebook.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το 38% των παιδιών 9-12 ετών χρησιμοποιούν sites κοινωνικής δικτύωσης, με ένα από τα πέντε αυτής της ηλικιακής ομάδας να έχει προφίλ στο Facebook, ακόμα και αν το δίκτυο θέτει ηλικιακό όριο για συμμετοχή τα 13 έτη.

Είναι γεγονός ότι το Facebook κατέχει κυρίαρχη θέση ανάμεσα στις ιστοσελίδες αυτού του τύπου, ενώ το επισκέπτεται το 93% των Ελληνόπουλων που διαθέτουν προφίλ σε τέτοιου τύπου site.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της μελέτης, αρκετά από τα παιδιά δεν εμφανίζουν την πραγματική τους ηλικία στο ηλεκτρονικό τους προφίλ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 36% των Ελληνόπουλων από 9 έως 12 ετών και το 14% από 13 έως 16 ετών αναγράφουν ψευδή ηλικία στα προφίλ τους.

Την ίδια στιγμή, σχεδόν τα μισά παιδιά-χρήστες (45%) δηλώνουν ότι έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στο Facebook ανά πάσα στιγμή, ενώ μόνο το 13% μπαίνει με την άδεια ή υπό την επίβλεψη ενηλίκου.

Ωστόσο, ποσοστό 42% των παιδιών απάντησε ότι οι γονείς τούς απαγορεύουν τη χρήση τέτοιων σελίδων.

Τα μικρότερα παιδιά δείχνουν να συμμορφώνονται με τις απαγορεύσεις και δεν προχωρούν στο άνοιγμα λογαριασμού. Ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο με τα μεγαλύτερα, τα μισά εκ των οποίων διαθέτουν λογαριασμούς κρυφά από τους γονείς τους.

newsbomb.gr