Οφειλές από απλήρωτες εισφορές τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ των εργαζομένων τους καλούνται να ρυθμίσουν έως τα τέλη Αυγούστου στο ΙΚΑ 225 επιχειρήσεις. Την τελευταία ευκαιρία να «μπουν» σε ρύθμιση ώστε να έχουν δικαίωμα να υποβάλουν Ανακεφαλαιωτικές Περιοδικές Δηλώσεις για τους περίπου 30.000 εργαζομένους που απασχολούν, έδωσε η διοίκηση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ αίροντας για αυτό τον μήνα τη «φραγή» υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου που τους είχε επιβληθεί με βάση τον νόμο. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν μέσα από διασταυρώσεις και, με βάση την απόφαση του διοικητή Ρ. Σπυρόπουλου και της διεύθυνσης εσόδων του Ταμείου τους δόθηκε η δυνατότητα να υποβάλουν μέχρι 30/8/2013 τις απαιτητές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) με μαγνητικό μέσο στο υποκατάστημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ της έδρας τους και ταυτόχρονα αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση.

Η άρση της «φραγής» έχει προσωρινό χαρακτήρα, σύμφωνα με τη διοίκηση του ΙΚΑ η οποία θα «μπλοκάρει» αυτόματα από την 1η Σεπτεμβρίου τη δυνατότητα κατάθεσης των στοιχείων. Να σημειωθεί ότι μόνο εφόσον το ΙΚΑ επιβάλλει πρόστιμο σε επιχείρηση για τις μη καταβληθείσες εισφορές, οι εργαζόμενοι «καλύπτονται» ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά για τις ημέρες εργασίας και ασφάλισής τους. Ο Ρ. Σπυρόπουλος κάλεσε χθες όσους χρωστούν να ενταχθούν σε ρύθμιση και εκτίμησε ότι από τα 7,5 δισ. ευρώ που οφείλονται, μπορούν να εισπραχθούν ή να διεκδικηθούν, ακόμη και με κατασχέσεις, τα 5 δισ. ευρώ.

imerisia.gr