Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού της Υπηρεσίας το Λιμεναρχείο ενεργοποίησε κέντρο τηλεφωνίας και internet SYZEYXIS ii.

Έτσι οι νέοι αριθμοί που ισχύουν και έχουν τεθεί σε ισχύ είναι οι παρακάτω:

Τηλεφωνικό Κέντρο 2813406910 , 2813406911 , 2813406912
Προαπάντηση για το κοινό 2813406900-994-995-996-997-998-999
Λιμενάρχης 2813406925 (Σύνδεση μέσω ΤΚ)
Υπολιμενάρχης 2813406935
Γραφείο Α/Φ 2813406915
Γρ. Ναυτολογίας 2813406930
Διοίκηση προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας 2813406932
Γραμματεία Λιμενάρχη 2813406927
ΦΑΞ 2813406931
Γραφείο ΠΘΠ/ΓΕΕΠ /Επιθ/τής Paris MOU 2813406940
Γρ. Τροχαίας 2813406939 , 2813406943
Γρ. Διαχείρισης 2813406924
Γραφείο Αξ/κού Αλιείας/ Επιθ/τής EFSA / ICCAT 2813406937
Γρ. ΠΧΜ Νηολογίων 2813406933
Γρ. Ανάκρισης 2813406941
Γρ. Δ.Λ.Α. / Λιμ. Αστυνομίας 2813406926 , 2813406942
Γρ. Λεμβολογίων /αδειών αλιείας 2813406923
Γρ. Γραμματείας 2813406928
Γραφείο Ασφαλείας 2813406938
ΠΛΣ 119 2813406929
Κυλικείο 2813406990