Δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων στην κοινωνική ασφάλιση, κατ’ επέκταση και περιθώρια αύξησης της ποσών σύνταξης για τον χρόνο που θα εξαγοραστεί, παρέχει, σε βουλευτές, υπουργούς, υφυπουργούς, δημάρχους και εν γένει σε αιρετούς άρχοντες, πρόσφατη εγκύκλιος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η «εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιος αρ. 47» της διοίκησης, δεν κάνει τίποτε παραπάνω από το να εφαρμόζει διατάξεις του μνημονιακού νόμου 4052/12, εξομοιώνοντας την παροχή εξαγοράς πλασματικών χρόνων σε όλους τους ασφαλισμένους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που λαμβάνουν 3, 4 ή και περισσότερες συντάξεις. Ταυτίζοντας, όμως, επί της ουσίας τον πλασματικό χρόνο ασφάλισης λόγω ανατροφής τέκνων, με αυτόν την εκλογής στη Βουλή ή σε ένα δημόσιο αξίωμα, αλλοιώνει τη λογική του νομοθέτη για την έννοια της εξαγοράς πλασματικού συντάξιμου χρόνου.

Διότι η συμμετοχή στα κοινά, όπως αυτή αποτυπώνεται με τη βουλευτική ή δημαρχιακή θητεία, εντάσσεται -με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου και την εγκύκλιο- σε μια υποχρέωση που επιβάλλεται από έξωθεν παράγοντες τις οποίες δεν επέλεξε ο ασφαλισμένος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, χρονικές περίοδοι για τις οποίες έχει νόημα η θέσπιση εξαγοράς πλασματικών χρόνων, όπως είναι η στρατιωτική θητεία -η οποία αποτελεί ένα αναγκαστικό γεγονός- ή ο χρόνος ανατροφής παιδιών, η γονική άδεια, η περίοδος ανεργίας ή ακόμη και η εκπαιδευτική άδεια, δηλαδή όλες εκείνες οι «αναπόφευκτες» τρόπον τινά διαδικασίες οι οποίες μπορούν να αποστερήσουν τον ασφαλισμένο από την εργασιακή διαδικασία, ταυτίζονται με την πολιτική ως επάγγελμα και τη συμμετοχή στα κοινά για τους εξής:

• Kατέχοντες τη βουλευτική ιδιότητα.
• Κατέχοντες θέση υπουργούυ φυπουργού. • Πρόεδρους Κοινοτήτων. • Δημάρχους. • Νομάρχες πριν από τον «Καλλικράτη».

Βεβαίως, οι βουλευτές ή οι πρώην υπουργοί που θα σπεύσουν να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης εγκυκλίου θα αναγκαστούν να εξαγοράσουν πολύ ακριβά τα απαιτούμενα ένσημα για τον χρόνο που συμμετείχαν στη Βουλή ή στον Δήμο. Χρόνο ο οποίος συμπίπτει με τη θέσπιση του ασυμβίβαστου. Ομως την ίδια στιγμή που θα εξαγοράζουν ασφάλιση, είναι πολύ πιθανό να έχουν ήδη πρώτη ή και δεύτερη σύνταξη από τη βουλευτική τους θητεία. Αλλά αυτό δεν συνιστά μεγάλο εμπόδιο ιδιαίτερα για όλους όσοι κατέχουν πολιτικά αξιώματα, δεν δεσμεύονται σήμερα από το ασυμβίβαστο και ταυτοχρόνως διατηρούν και τρίτη ή και τέταρτη πηγή μελλοντικής σύνταξης από το επάγγελμα που συνεχίζουν να ασκούν, ως δικηγόροι, μηχανικοί ή γιατροί, ταυτοχρόνως με τη συμμετοχή τους στις εργασίες της Βουλής. Οταν μεγάλο ποσοστό ανέργων δεν έχει τρόπο κάλυψης του συνταξιοδοτικού κενού, τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν όντως, μια ακόμη αρκετά ευνοϊκή ρύθμιση για το πολιτικό προσωπικό της χώρας.

Σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες διατάξεις, οι αιρετοί άρχοντες μπορούν «να αναγνωρίσουν τους χρόνους που αντιστοιχούν στη θητεία τους, οποτεδήποτε στους κλάδους κύριας, επικουρικής και πρόνοιας, του επαγγέλματος που ασκούσαν, καταβάλλοντας το σύνολο των εργατικών και εργοδοτικών εισφορών. Σχετικά με το ποσό που θα καταβάλουν για την εξαγορά του πλασματικού χρόνου, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο ασφαλιστέος μισθός ή το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης ή της κατηγορίας, όπως θα διαμορφωνόταν κάθε φορά αν τα πρόσωπα αυτά συνέχιζαν, κατά περίπτωση, να απασχολούνται ή να αυτοαπασχ ολούνται ή να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και κατά τη διάρκεια της θητείας τους».

Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ασφαλιστέος μισθός ή τεκμαρτό ημερομίσθιο ή το ύψος τους υπερβαίνει τον μισθό που αντιστοιχεί στην 28η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί του μισθού που θα ίσχυε κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης. Επίσης, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται είτε εφάπαξ, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης (με έκπτωση 15%) είτε σε μηνιαίες δόσεις.

skai.gr