Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Παιδείας τις λίστες από τις οποίες θα προκύψουν οι υποχρεωτικές μετατάξεις των εκπαιδευτικών από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στην ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται αναλυτικά το πλεονάζον προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά κλάδο, ειδικότητα ή κατηγορία και οι αντίστοιχες κενές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Ετσι ξεκινούν ουσιαστικά οι μετατάξεις για το εκπαιδευτικό προσωπικό και πολλοί καθηγητές θα κληθούν να πάνε σε άλλα σχολεία. Μάλιστα όπως αναφέρει και το Εθνος το βάρος των υποχρεωτικών μετατάξεων πέφτει σε γυμναστές, καθηγητές Αγγλικών, Γαλλικών και Γερμανικών, Πληροφορικής, Καλλιτεχνικών και Θεατρικών Σπουδών.

Συνολικά 6.028 εκπαιδευτικοί θεωρούνται πλεονάζον προσωπικό και από αυτούς, οι 4.712 καθηγητές τον Σεπτέμβριο θα μεταταχθούν υποχρεωτικά σε δημοτικά σχολεία και σε διοικητικές θέσεις φορέων του υπουργείου Παιδείας. Οι υπόλοιπο 1.316, που μετά τις μετακινήσεις θα παραμείνουν πλεονάζον προσωπικό, θα τοποθετηθούν σε κενές θέσεις σχολείων της περιοχής τους.

Στη δεύτερη σχετική υπουργική απόφαση αναφέρεται ο αριθμός θέσεων των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας κυβέρνησης που υποχρεωτικά θα πάρουν μετάταξη για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά περιφέρεια και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κλάδο ή ειδικότητα. Παράλληλα, τα ίδια ισχύουν (πάλι ανά περιφέρεια και Διεύθυνση Εκπαίδευσης) και για το διοικητικό προσωπικό και τις οργανικές θέσεις.

Οι αριθμοί με το πλεονάζον προσωπικό του Παιδείας

Περιφέρεια Προσωπικό

Αττική 1.266

Κεντρική Μακεδονία 710

Κεντρική Μακεδονία 580

Σύνολο 6.018

Που θα μετακινηθούν οι περισσότεροι καθηγητές


Περιφέρεια Προσωπικό

Αττική 1.268

Κεντρική Μακεδονία 675

Κεντρική Μακεδονία 360

Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Οι καθηγητές θα πρέπει από σήμερα μέχρι και τις 23 Αυγούστου να επισκεφθούν την ειδική σελίδα του υπουργείου Παιδείας και να καταθέσουν τις αιτήσεις προτίμησης, ώστε βάσει αυτών να συνταχθούν οι αξιολογικοί πίνακες και θα γίνουν οι μετατάξεις. Οι αιτήσεις προτίμησης υποβάλλονται στο http://teachers.exams.minedu.gov.gr

Συνολικά, σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις και τους πίνακες ανά περιφέρεια, περιοχή και ειδικότητα, 6.028 εκπαιδευτικοί θεωρούνται πλεονάζον προσωπικό. Από αυτούς, οι 4.712 καθηγητές τον Σεπτέμβριο θα μεταταχθούν υποχρεωτικά σε δημοτικά σχολεία και σε διοικητικές θέσεις φορέων του υπουργείου Παιδείας. Οι υπόλοιπο 1.316, που μετά τις μετακινήσεις θα... παραμείνουν πλεονάζον προσωπικό, θα τοποθετηθούν σε κενές θέσεις σχολείων της περιοχής τους.