Αύριο ξεκινά η υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τα καθεστώτα γενικής επιχειρηματικότητας, περιφερειακής συνοχής, τεχνολογικής ανάπτυξης και μεγάλων επενδυτικών σχεδίων άνω των 50 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου.

Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν μέχρι τις 31 Μαΐου 2011 τα σχέδια για υπαγωγή στις κατηγορίες των γενικών καθεστώτων του επενδυτικού νόμου, κατ' αρχάς ηλεκτρονικά (στις παρακάτω ιστοσελίδες) και κατόπιν σε έντυπη μορφή στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, που δημιουργήθηκαν για αυτό το σκοπό σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται και να υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια στις παρακάτω ιστοσελίδες, ακολουθώντας το σύνδεσμο «Ηλεκτρονική Υποβολή»:

-www.mindev.gov.gr (Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας)

-www.investingreece.gov.gr, ("Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.")

-www.ependyseis.gr (Γενική Γραμματεία Επενδύσεων)

zougla.gr