Ο καθορισμός πολλών Δημοτικών τελών για το 2014, συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/8 και ώρα 17:30 στο Δημαρχείο Χανίων.

Ο πίνακας των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων έχει ως εξής :

1) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για χρηματοδότηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου από ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου Χανίων για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση φωτιστικών στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων» {Πρωτοπαπαδάκης}
2) Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τις ανάγκες υποβολής πρόσκλησης χρηματοδότησης στα πλαίσια της πρότασης με κωδ.1.16 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξης» (Ε.Υ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Α.) {Πρωτοπαπαδάκης}
3) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για ενίσχυση του ΚΑ 006221.002 (λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης {Πρωτοπαπαδάκης}
4) Καθορισμός τελών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων έτους 2014 {Πρωτοπαπαδάκης}
5) Καθορισμός τέλους και προστίμου στάθμευσης σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης έτους 2014 {Πρωτοπαπαδάκης}
6) Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων κοιμητηρίων έτους 2014 {Πρωτοπαπαδάκης}
7) Καθορισμός συντελεστών φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2014 {Πρωτοπαπαδάκης}
8) Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) έτους 2014 {Πρωτοπαπαδάκης}
9) Καθορισμός τελών διαφήμισης έτους 2014 {Πρωτοπαπαδάκης}
10) Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων έτους 2014 {Πρωτοπαπαδάκης}
11) Καθορισμός καταστημάτων που θα υπαχθούν στην καταβολή του τέλους 0,5% {Πρωτοπαπαδάκης}
12) Καθορισμός δικαιώματος εμπορίας πόσιμων υδάτων έτους 2014 {Πρωτοπαπαδάκης}
13) Καθορισμός δικαιώματος βοσκής έτους 2014 {Πρωτοπαπαδάκης}
14) Καθορισμός ειδικού τέλους λαϊκών αγορών πρόσθετης καθαριότητας έτους 2014 {Πρωτοπαπαδάκης}
15) Απευθείας ανάθεση της «προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ηλεκτροφωτισμού της τοπικής Κοινότητας Σταλού του Δήμου Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}
16) Επιστροφή χρημάτων {Πρωτοπαπαδάκης}
17) Απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση ξενώνα φιλοξενίας {Πρωτοπαπαδάκης}
18) Ορθή επανάληψη της 21/2013 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2013 {Πρωτοπαπαδάκης}
19) Ορισμός ορκωτών λογιστών στην ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ για το οικ. έτος 2013 {Πρωτοπαπαδάκης}
20) Τροποποίηση της 600/2012 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής ΔΟΠΠΑ Σούδας {Πρωτοπαπαδάκης}
21) Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων έτους 2013 {Γεωργακάκης}
22) Αποζημίωση γης στο ΟΤ145, ιδιοκτησία 070252 σχεδίου πόλης «Πάνω Σούδα» (Βλαχάκης Αλέξανδρος) {Ξυνίδης}
23) Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδ. πρότασης 1.16 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξης» (Ε.Υ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Α.) {Ξυνίδης}
24) Έγκριση υλοποίησης της πράξης: «προβολή – δημοσιότητα ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης περιοχών υπαίθρου Δήμου Χανίων», (κωδ.ΟΠΣ 445721) {Ξυνίδης}
25) Έγκριση προμήθειας και εγκατάστασης μονάδος τηλεχειρισμού για το ΚΗΥ 4811 γερανοφόρο όχημα (αρπάγη) του Δήμου Χανίων {Λιονάκης}
26) Έγκριση προμήθειας υλικών για τη δημιουργική απασχόληση των φιλοξενούμενων παιδιών της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων {Χατζηδάκη}
27) Έγκριση προμήθειας φυλλαδίων-εντύπων για τη λειτουργία της Κοινωνικής Δομής – Δημοτικός Λαχανόκηπος {Χατζηδάκη}
28) Έγκριση για την κατασκευή έργου από τον ΟΑΔΥΚ το οποίο αφορά κατασκευή αγωγού άρδευσης στον Καλαθά Ακρωτηρίου {Κεμεσίδης}
29) Έγκριση προμήθειας φωτιστικών σωμάτων {Κεμεσίδης}
30) Έγκριση μελέτης - τρόπος εκτέλεσης και προμήθειας των υλικών του έργου «Συντήρηση σιδηρών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χανίων, 2013» {Κεμεσίδης}
31) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού - τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευή κτιρίου αναψυκτηρίου Δημοτικού Κήπου - 2013» {Κεμεσίδης}
32) Γνωμοδότηση για τον καθορισμό οριογραμμών ρέματος στη περιοχή ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}
33) Συνδιοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό των 100 χρόνων της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα {Λειψάκης}
34) Έγκριση πρακτικού της επιτροπής Αισθητικής Αρτιότητας και αποδοχή δωρεάς μνημείου {Λειψάκης}
35) Συνδιοργάνωση Δήμου Χανίων με Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για «Εκδήλωση για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην γενέτειρα του» {Λειψάκης}
36) Συνδιοργάνωση Δήμου Χανίων με την Φιλοτελική Πολιτιστική εταιρεία Χανίων «Ο Φάρος» για Φιλοτελική Έκθεση {Λειψάκης}
37) Ακύρωση εκδήλωσης με τίτλο «Παγκόσμια Κρήτη» {Λειψάκης}
38) Επιχορήγηση Ι.Ναού Αγίας Μαρίνας για πολιτιστικές – φιλανθρωπικές δράσεις {Λειψάκης}
39) Επιχορήγηση της Ένωσης συντ/χων ΙΚΑ Νομού Χανίων «Αγία Παρασκευή» για κοινωνικές – πολιτιστικές δράσεις {Λειψάκης}
40) Διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης για τη μνήμη του Ούγγρου Φιλοκρητικού G. Pinter {Λειψάκης}