Την πρώτη δόση για ένα έως πέντε φόρους πρέπει να πληρώσουν πολλοί φορολογούμενοι, καθώς την Παρασκευή 30 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για την εξόφληση της πρώτης δόσης ουκ ολίγων χαρατσιών και άλλων υποχρεώσεων.

Δείτε τι πρέπει να πληρωθεί και πότε και με ποιο τρόπο μπορείτε να τα ρυθμίσετε σε 12 δόσεις.

Η προθεσμία αφορά εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους, οι οποίοι πρέπει να κάνουν την καταβολή των ποσών στις τράπεζες ή τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με την προσκόμιση των κωδικών «Ταυτότητας Οφειλής», που έχουν ήδη αναρτηθεί στους προσωπικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων στο σύστημα TAXISnet. γράφει το money-money.gr.
Φόρος και εισφορά αλληλεγγύης

Αρκετοί φορολογούμενοι πρέπει να πληρώσουν μέχρι το μεσημέρι τις 30ης Αυγούστου, στα υποκαταστήματα των τραπεζών ή των ΕΛ.ΤΑ., την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013, ενώ, εάν τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012 ήταν μεγαλύτερα από 12.000 ευρώ, θα πρέπει να καταβάλουν ταυτόχρονα και την πρώτη δόση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του οικονομικού έτους 2013.

Τέλος επιτηδεύματος

Όσοι φορολογούμενοι άσκησαν κατά τη διάρκεια του 2012 ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα πρέπει επιπλέον να πληρώσουν και την πρώτη δόση του τέλους επιτηδεύματος, ενός ακόμη χαρατσιού που βεβαιώνεται μαζί με το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης, στο ίδιο εκκαθαριστικό σημείωμα.
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας

Εξάλλου, χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι κατείχαν την 1η-1-2011 και την 1η-1-2012 κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ, έχουν κληθεί να καταβάλουν ταυτόχρονα την πρώτη δόση του φόρου ακίνητης περιουσίας του 2011 και του φόρου ακίνητης περιουσίας του 2012 μέχρι την Παρασκευή 30 Αυγούστου.

Σε αρκετές περιπτώσεις ένας φορολογούμενος θα πρέπει να πληρώσει μέχρι την Παρασκευή την πρώτη δόση των τριών ή των τεσσάρων από τους πέντε παραπάνω φόρους ή την πρώτη δόση καί των πέντε φόρων ταυτόχρονα.

Πιο πολλές πάντως είναι οι περιπτώσεις φορολογουμένων που καλούνται να εξοφλήσουν μέχρι τις 30 Αυγούστου την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης. Οι φορολογούμενοι αυτοί δεν είναι υπόχρεοι καταβολής τέλους επιτηδεύματος, επειδή δεν ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, ενώ ταυτόχρονα απαλλάσσονται από τον ΦΑΠ των ετών 2011 και 2012 επειδή η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατείχαν την 1η-1-2011 και την 1η-1-2012 ήταν χαμηλότερη των 200.000 ευρώ.

Όσοι δεν πληρώσουν έγκαιρα θα δουν την οφειλή να γίνεται ληξιπρόθεσμη. Από τη στιγμή εκείνη μπορούν να τη ρυθμίσουν σε 12 δόσεις, στο πλαίσιο της λεγόμενης πάγιας ρύθμισης.

Στην περίπτωση αυτή, θα ρυθμιστεί όχι μόνο το ποσό της πρώτης δόσης που κατέστη ληξιπρόθεσμη, αλλά το σύνολο της οφειλής.

Προσοχή, όμως: Κάθε φορολογούμενος μπορεί να κάνει μόνο μια πάγια ρύθμιση. Δηλαδή, εφόσον κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής και αργότερα παρουσιαστούν άλλες οφειλές, οι τελευταίες δεν θα είναι δυνατόν να ρυθμιστούν με τον ίδιο τρόπο.

Επίσης, ένα άλλο σημείο που θέλει προσοχή είναι ότι εάν ο φορολογούμενος δημιουργήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές από την 1.1.2013 (μην πληρώνοντας π.χ. τον ΦΑΠ ή το φόρο του εκκαθαριστικού) τότε ο νόμος προβλέπει ότι χάνει τη "ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας" (που προβλέπει 48 ήυ και 100 δόσεις) εφόσον είχε κάνει τέτοια ρύθμιση για οφειλές μέχρι και του 2012 (Διαβάστε εδώ ποιοι μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές σε 12 δόσεις και ποιοι όχι).

Για τους φορολογούμενους που δεν θα πληρώσουν εμπρόθεσμα, η πρώτη δόση ενός ή περισσοτέρων από τους παραπάνω φόρους θα καταστεί ληξιπρόθεσμη. Από τη στιγμή εκείνη, εφόσον οι φορολογούμενοι δεν έχουν ταυτόχρονα απλήρωτα παλαιά χρέη, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-2012 και είναι ενταγμένα στη ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας», των 48 ή των 100 δόσεων, θα μπορέσουν να προχωρήσουν στην τακτοποίηση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων δόσεων των νέων οφειλών τους, έως και σε 12 μικρότερες μηνιαίες δόσεις, με βάση την «πάγια ρύθμιση» του ν. 4152/2013.

Η επιλογή αυτή είναι συμφέρουσα για τους φορολογούμενους αν ληφθεί υπόψη ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

-Οφειλές από φόρο εισοδήματος, εισφορά αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος με ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης μέχρι 30-8-2013, πρέπει να εξοφληθούν σε άλλες δύο δόσεις, που λήγουν μέχρι 31-10-2013 και μέχρι 31-12-2013, αντίστοιχα. Η νομοθεσία προβλέπει δηλαδή συνολικά 3 μόνο δόσεις για τις οφειλές αυτές.

-Οφειλές από φόρους ακίνητης περιουσίας των ετών 2011 και 2012 πρέπει να εξοφληθούν σε 7 μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων μέχρι 30-8-2013.

Συνεπώς, η μη εμπρόθεσμη πληρωμή της πρώτης δόσης των παραπάνω οφειλών μέχρι τις 30-8-2013 θα καταστήσει αυτόματα ληξιπρόθεσμο ένα τμήμα αυτών των οφειλών και θα δώσει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να εντάξουν το σύνολο των οφειλών αυτών στην «πάγια ρύθμιση» και ουσιαστικά να επιμηκύνουν τον χρόνο αποπληρωμής από 3 διμηνιαίες δόσεις, που ισχύουν για το φόρο εισοδήματος, την εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος, ή από 7 μηνιαίες δόσεις, που ισχύουν για τον ΦΑΠ, σε 12 μηνιαίες δόσεις για το συνολικό ποσό των οφειλών.

newmoney.gr