Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι λίστες με τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο αναφέρει: Αποσπούμε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω  εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για  το σχολικό έτος 2013-2014, όπως αυτοί εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες:  

Δείτε εδώ τη λίστα με τα ονόματα