Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετικό δελτίο τύπου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας αναφορικά με τον μοριακό έλεγχο του αίματος.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία εμπλοκή παρουσιάστηκε στη διαδικασία προμήθειας αντιδραστηρίων για τον μοριακό έλεγχο του αίματος (για HBV, HCV, HIV) για τους 3 επόμενους μήνες.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα:

• Από τη Δευτέρα 26 Αυγούστου δε θα γίνεται Μοριακός Έλεγχος του Αίματος
• Από τη Δευτέρα 26 Αυγούστου ο κάθε ασθενής που θα χρειαστεί μετάγγιση αίματος ή παραγώγων θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του
• Από τη Δευτέρα 26 Αυγούστου ξαναγυρνάμε σε εποχές πριν το 1993, όπου οι μεταγγίσεις γινόταν χωρίς έλεγχο για μετάδοση μολυσματικών ασθενειών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή με αυτό τον τρόπο τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ζωή πολλών ασθενών, ο Νότης Μαριάς ζητάει απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.