Αύριο Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Η συνεδρίαση θα γίνει στις 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

B. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προσχεδίου Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2014.

2. Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, για προμήθεια αγαθών και λήψης υπηρεσιών της Π.Ε. Χανίων

3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης: «Ηράκλειο – Μαλάδες – Γέφυρα».

4. Έγκριση παράτασης - υποβολή νέου χρονοδιαγράμματος της μελέτης: «Μελέτη ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Μεσαράς».

5. Δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Λασιθίου στο Α΄ Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου (μεταβατική έδρα Λασιθίου, στη δικάσιμο που έχει οριστεί στις 1-10-2013 κατά την εκδίκαση αγωγής της εταιρίας: «EUROSON ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».