Απόλυτη προσβασιμότητα στα στοιχεία όλων των καταθετών θα έχει μέσα στο επόμενο δίμηνο το υπουργείο Οικονομικών ενώ μετά από απόφασή του και αφού ρυθμιστεί νομοθετικά και η διαδικασία και αποσταλεί η σχετική εγκύκλιος θα μπορεί με εντολή του στην τράπεζα να προχωρεί σε κατασχέσεις καταθέσεων σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ειδικότερα, μέσω του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών όλων των φορολογούμενων, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών θα γνωρίζει όλα τα τραπεζικά δεδομένα για κάθε ΑΦΜ όπως το ύψος και την κίνηση των καταθέσεών του, τα δάνεια και τις κάρτες του και θα μπορεί να προχωρεί σε διασταυρώσεις των στοιχείων αυτών με τις φορολογικές δηλώσεις για να εντοπίζει τυχόν αδήλωτα εισοδήματα.

Ως αδήλωτα εισοδήματα θα λογίζονται και οι πληρωμές των δόσεων δανείων και καρτών -αν δεν έχουν δηλωθεί- και θα λαμβάνονται υπόψιν ως τεκμήριο διαβίωσης αν δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που αναφέρονται στις δηλώσεις.

Μάλιστα μέσω του Μητρώου το υπουργείο θα μπορεί να παρακολουθεί τωρινές και μελλοντικές εισροές-εκροές, από τους λογαριασμούς των φορολογουμένων όχι μόνο στο παρόν αλλά θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και όλες τις κινήσεις που έχουν γίνει σε βάθος 10ετίας. Κάποιες χιλιάδες καταθέτες θα κληθούν λοιπόν να δικαιολογήσουν την προέλευση χρημάτων που υπήρξαν στους λογαριασμούς τους τα προηγούμενα χρόνια.

Το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων θα γίνεται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες και με τη χρήση του ΑΦΜ του ελεγχόμενου.

Η δημιουργία του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών προβλέπεται από το σχετικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, με το οποίο ενσωματώνεται μεταξύ άλλων στην εθνική νομοθεσία η κοινοτική οδηγία 2011/16/ΕΕ που παρέχει τη δυνατότητα στις χώρες μέλη, ανταλλαγής στοιχείων για εισοδήματα, καταθέσεις, μερίσματα, τόκους και αγορές περιουσιακών στοιχείων των φορολογούμενων. Έτσι οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα διευκολύνονται στον προσδιορισμό του εισοδήματος των ελεγχόμενων.

Το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών θα τεθεί σε εφαρμογή τους επόμενους μήνες και θα λειτουργεί βάση ειδικού κανονισμού που θα ορίζει τις σχετικές διαδικασίες πρόσβασης στα στοιχεία των φορολογούμενων.

Αρχικά σύμφωνα με το νομοσχέδιο η εφαρμογή του προβλεπόταν από το Σεπτέμβριο, όμως λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν από την ενοποίηση των συστημάτων των υπό συγχώνευση τραπεζών αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Κατάσχεση καταθέσεων

Σύντομα οι τράπεζες θα προχωρούν σε κατάσχεση καταθέσεων πελατών τους σε περίπτωση που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, μετά από σχετική εντολή του υπουργείο Οικονομικών. Αν και η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από το νομοσχέδιο που πέρασε το καλοκαίρι, αναμένεται και νέα νομοθετική ρύθμιση που θα προσδιορίζει τις διαδικασίες για τις κατασχέσεις εξπρες.

Ακολούθως αναμένεται η σχετική εγκύκλιος προς τις τράπεζες που θα καθορίζει τη διαδικασία.

Τότε, στην περίπτωση που κάποιο ΑΦΜ παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές, η εφορία θα ζητά από την τράπεζα να προχωρήσει σε κατάσχεση του ληξιπρόθεσμου ποσού από τους λογαριασμούς του πελάτη της και η τράπεζα θα υποχρεούται να το κάνει.

newpost.gr/Μαρίνα Πρωτονοταρίου