Στην εντατικοποίηση των ελέγχων σε εισοδήματα και ακίνητα, αλλά και νέο κύκλο διώξεων των οφειλετών του Δημοσίου προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να βεβαιώσει και να εισπράξει έσοδα για να κλείσει τις «τρύπες» του προϋπολογισμού.

Οι κινήσεις αυτές αντανακλούν την αγωνία του οικονομικού επιτελείου για την πορεία των φορολογικών εσόδων, δεδομένου ότι απέμειναν τέσσερις μήνες μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους, αλλά φρενάρονται από τη μειωμένη, πλέον, φοροδοτική ικανότητα των νοικοκυριών.

Στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου, τα έσοδα από την άμεση και έμμεση φορολογία υστερούν κατά 1,06 δισ. ευρώ, σε σχέση με τις προσδοκίες του υπουργείου Οικονομικών για την ίδια περίοδο, και ο στόχος είναι η κάλυψή τους μέχρι στους επόμενους μήνες, αλλά η προσπάθεια είναι δύσκολη.

Οι δύσκολες προοπτικές των εσόδων καθιστούν επιφυλακτικό έως αρνητικό τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, για τη μείωση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν και μέσα στην κυβέρνηση, δηλώνοντας πως οι συνθήκες δεν επιτρέπουν μειώσεις φόρων.

Από τα αναλυτικά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προκύπτει πως, στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου, εισπράχθηκαν από άμεσους και έμμεσους φόρους 23.210 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι μικρότερο κατά 1.061 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τους υπολογισμούς του ΥΠΟΙΚ.

Οι άμεσοι φόροι σε εισόδημα και κεφάλαιο υστερούν κατά 896 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 585 εκατ. ευρώ αφορούν σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Οι εισπράξεις από την έμμεση φορολογία υστερούν κατά 165 εκατ. ευρώ, με τα κυριότερα προβλήματα να εντοπίζονται στους φόρους κατανάλωσης, που υστερούν συνολικά κατά 352 εκατ. ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι πως, μέχρι το τέλος του 2013, το υπουργείο Οικονομικών καλείται να εισπράξει συνολικά 10,6 δισ. ευρώ από την άμεση φορολογία και 10,9 δισ. ευρώ από έμμεσους φόρους, συνολικά δηλαδή 21,5 δισ. ευρώ, προκειμένου να επιτευχθούν οι ισχύοντες στόχοι του προϋπολογισμού.

Μόνο από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, το Δημόσιο καλείται να εισπράξει 4,32 δισ. ευρώ, 828 εκατ. ευρώ από τη φορολογία νομικών προσώπων, 1,54 δισ. ευρώ από τη φορολογία κεφαλαίου και 1,63 δισ. ευρώ από άμεσους φόρους προηγουμένων οικονομικών ετών (ληξιπρόθεσμα).

Πιθανές αστοχίες στα παραπάνω μεγέθη οδηγούν εκτός τροχιάς τον προϋπολογισμό, ακυρώνουν το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος και επαναφέρουν τον εφιάλτη λήψης διορθωτικών μέτρων.

Από πού αναμένονται έσοδα


Οι τομείς από τους οποίους αναμένονται έσοδα είναι:

1. Ο φόρος εισοδήματος για τα εισοδήματα του 2012, που θα αποδώσει 2,6 δισ. ευρώ.

2. Η ειδική εισφορά «αλληλεγγύης» θα αποδώσει 960 εκατ. ευρώ.

3. Το τέλος επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες θα αποδώσει 200 εκατ. ευρώ.

4. Το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, ύψους 1,9 δισ. ευρώ.

5. Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας των τριών τελευταίων ετών, οι εισπράξεις από τον οποίο υπολογίζονται σε 1,5 δισ. ευρώ.

6. Τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που θα πληρωθούν τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2013 και εκτιμάται πως θα αποδώσουν 1,2 δισ. ευρώ.

7. Ο νέος φόρος πολυτελείας θα αποδώσει 150 εκατ. ευρώ.

8. Η είσπραξη ποσών από τη «δεξαμενή» των ληξιπρόθεσμων.

Ελεγχοι των δηλώσεων

Σε ό,τι αφορά τη φορολογία εισοδήματος, πλήθος φορολογουμένων καλείται να υποβάλει στην οικεία ΔΟΥ τα δικαιολογητικά των φορολογικών δηλώσεων. Στόχος της κίνησης αυτής είναι ο εντοπισμός παρατυπιών, ώστε να καταλογιστούν πρόστιμα και προσαυξήσεις στους υπόχρεους.

Επισήμως, το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει πως πρόκειται για περίπου 300.000 άτομα που καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά και να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, αλλά η αίσθηση που έχουν φοροτεχνικοί και εργαζόμενοι στις ΔΟΥ είναι πως ο αριθμός είναι κατά πολύ μεγαλύτερος.

Εκτός από τον έλεγχο των δικαιολογητικών, σε επόμενη φάση θα ακολουθήσει πρόγραμμα διασταυρώσεων επιμέρους στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων, όπως των ενοικίων, των διδάκτρων κ.λπ.

naftemporiki.gr