Απολύτως νόμιμη ήταν η σύνταξη που είχε απονεμηθεί στη δημοσιογράφο Έλενα Ακρίτα μετά τον θάνατο του Λουκή Ακρίτα.

To υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε έγγραφη απάντηση, που διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, μετά από καταγγελία της Χρυσής Αυγής ότι η κυρία Ακρίτα λάμβανε παράνομα το ποσό.

Όπως εξήγησε ο κ. Σταϊκούρας, η καταβολή της σύνταξης αυτής έχει ανασταλεί από το 2010, λόγω του νόμου που εισήγαγε εισοδηματικά κριτήρια στην καταβολή σύνταξης άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων.

Ερώτηση για το συγκεκριμένο θέμα είχε καταθέσει στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Παππάς, ζητώντας να ενημερωθεί αν η κ. Ακρίτα εξακολουθεί να λαμβάνει σύνταξη από τον πατέρα της, αν και είναι παντρεμένη.

Όπως προκύπτει από το έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών, η κ. Ακρίτα ήταν συνταξιούχος με τον Ν. 4470/1965. Η σύνταξη απονεμήθηκε στην ίδια όπως και στη μητέρα της από την επομένη του θανάτου του Λουκή Ακρίτα.

Η απονεμηθείσα σύνταξη, όπως διευκρινίζει το υπουργείο, ορίστηκε αρχικά στο μισό της εκάστοτε καταβαλλόμενης βουλευτικής αποζημίωσης και, στη συνέχεια με το ΝΔ99/1974, ίση προς την εκάστοτε σύνταξη βουλευτού με δεκαπενταετή βουλευτία. Σύμφωνα με τον Ν. 4470/1965, η σύνταξη κατά το μισό ανήκει στη χήρα του Λουκή Ακρίτα και κατά το μισό στην ορφανή. Με τον ίδιο νόμο είχε προβλεφθεί ότι, στην περίπτωση απώλειας του δικαιώματος σύνταξης της μίας από τις δικαιούχους, το μερίδιο αυτής προσαυξάνει το μερίδιο της άλλης, ενώ, στην περίπτωση γάμου της ορφανής, το μερίδιο της σύνταξής της περιορίζεται στο ένα τέταρτο της εκάστοτε βουλευτικής αποζημίωσης.

"Από τα προεκτεθέντα συνάγεται πως ακόμα και υπό καθεστώς γάμου η Έλενα Ακρίτα δεν χάνει το δικαίωμά της στην προσωπική αυτή σύνταξη, αλλά το μερίδιό της περιορίζεται από το ένα δεύτερο της σύνταξης στο ένα τέταρτο", αναφέρει, στο έγγραφό του, ο κ. Σταϊκούρας. Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι οι προσωπικές συντάξεις δεν ακολουθούν αναγκαστικά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, αλλά όσα ορίζονται στον νόμο που χορήγησε την εκάστοτε προσωπική σύνταξη.

Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρει, ωστόσο, ότι τελικά "η καταβολή του μεριδίου σύνταξής της ανεστάλη από 21.7.2010, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3865/2010, λόγω εισοδηματικών κριτηρίων και έκτοτε δεν της καταβάλλεται".

Μαζί με την έγγραφη απάντησή του, ο κ. Σταϊκούρας διαβιβάζει στο Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους- Γενική Διεύθυνση Μισθών και Συντάξεων το οποίο απευθύνεται στις 21.09.2010 στην κ. Ακρίτα. Με το έγγραφο ενημερώνεται η κ. Ακρίτα ότι η σύνταξή της πρέπει να ανασταλεί λόγω εισοδήματος, βάσει του Ν. 3865/10. Το Γενικό Λογιστήριο εμφανίζεται επίσης να ενημερώνει την κ. Ακρίτα ότι κατά του συγκεκριμένου εγγράφου μπορεί να ασκήσει ένσταση ενώπιον του Α' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

news.gr