Κατηγορίες υπαλλήλων που εξαιρούνται από την διαθεσιμότητα προσδιορίζει τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα εξαιρούνται:

-Υπάλληλοι συγκεκριμένη κατηγορίας και ειδικότητας που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγων των διατάξεων περί κατάργησης ειδικοτήτων και θέσεων του νόμου 4093/2012.

-'Οσοι είχαν διοριστεί με βάση συγκεκριμένες διατάξεις για πρόσληψη στο Δημόσιο συγγενών αποβιωσάντων λόγω των ρητά οριζομένων αιτιών.

-Προσωπικό που έχει διοριστεί για την παρακολούθηση συγκεκριμένων προγραμμάτων στο υπουργείο Ανάπτυξης.

-Υπάλληλοι οι οποίοι μισθοδοτούνται από Διεθνείς Οργανισμούς

newpost.gr