Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο στέλνει ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μιχελάκης, δύο υπαλλήλους υπηρεσιών του υπουργείου, οι οποίοι υπέπεσαν σε πειθαρχικά παραπτώματα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο παραπέμπονται:

Α) Προϊστάμενος Διεύθυνσης του υπουργείου, διότι προέβη σε ενέργειες, προκειμένου αναπτυξιακό έργο δήμου να ανατεθεί σε αναπτυξιακή εταιρεία, στην οποία μετέχει ως μέλος σύζυγος του εν λόγω υπαλλήλου. 

Για να το πετύχει, ανέλαβε χωρίς προηγούμενη άδεια και ενημέρωση της υπηρεσίας την προετοιμασία του φακέλου, χρησιμοποιώντας μέσα της υπηρεσίας και τη θέση που κατέχει.

Σε διενεργούμενη ΕΔΕ από την υπηρεσία, καλούμενος να παράσχει σχετικές εξηγήσεις άσκησε κριτική κατά των πράξεων προϊσταμένης αρχής, χρησιμοποιώντας απρεπείς εκφράσεις. 

Η υπηρεσία επιλήφθηκε της υπόθεσης παραγγέλοντας τη διενέργεια ΕΔΕ μετά από καταγγελία-αναφορά του δημάρχου ότι ο εν λόγω υπάλληλος πλαστογράφησε την υπογραφή του, προκειμένου το συγκεκριμένο έργο να τύχει χρηματοδότησης από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ενώ για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ο φάκελος στάλθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Β) Υπάλληλος του υπουργείου για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του για το χρονικό διάστημα από 1-5-2013 μέχρι 1-8-2013. 

Ο εν λόγω υπάλληλος, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικών και αντίστοιχο του προξενείου της Ελλάδας στην Ατλάντα των ΗΠΑ, συνελήφθη την 30ή Απριλίου του 2013 στο Διεθνή Αερολιμένα της Ατλάντα, προσπαθώντας να περάσει παράνομα δύο Αλβανούς υπηκόους στο αμερικανικό έδαφος, οι οποίοι έφεραν ελληνικά διαβατήρια.

Σε βάρος του εν λόγω υπαλλήλου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από το αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ, έχει προφυλακισθεί και έχει ορισθεί δικάσιμος για τις 7-10-2013.

protothema.gr