"Παραφωνίες" Λανθασμένους χαρακτηρισμούς σε περιπτώσεις που εξόφθαλμα δεν ισχύουν περιλαμβάνει ο νέος χάρτης του σχεδίου αναθεώρησης του ειδικού πλαισίου χωραταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο χαρακτηρισμός της Αγίας Μαρίνας Χανίων ως «αναπτυσσόμενη περιοχή» ενώ με το υφιστάμενο πλαίσιο ήταν χαρακτηρισμένη σαν «αναπτυγμένη».

Επίσης παρατηρείται ότι το σύνολο των παραθαλάσσιων περιοχών της Κρήτης ομαδοποιείται σε δύο μόνο κατηγορίες (αναπτυσσόμενες – αναπτυγμένες), ενώ η κατηγορία «εναλλακτικού τουρισμού» έχει χωροθετηθεί μόνο στους ορεινούς όγκους, τροποποιώντας τον θεσμοθετημένο χάρτη, ο οποίος περιελάμβανε πολλές παραθαλάσσιες περιοχές με δυνατότητα εναλλακτικού τουρισμού.

Είναι μερικά μόνο από τα "στραβά" του σχεδίου αναθεώρησης, τα οποία παρουσίασε σήμερα ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Νίκος Καλογερής στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου της Κρήτης με θέμα «Έκφραση γνώμης επί της αναθεώρησης του υφιστάμενου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Τ) για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αυτού, που πραγματοποιείται από το ΥΠΕΚΑΔείτε εδώ την εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη που περιλαμβάνει όλες τις αστοχίες του νέου σχεδίου