Δύο παρεμβάσεις για την παροχή ρευστότητας στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και για την επανεκκίνηση της δανειοδότησης των νοικοκυριών και των εταιρειών ανακοίνωσαν η Τράπεζα της Ελλάδας και το υπουργείο Ανάπτυξης.

Η πρώτη έχει να κάνει με τη χαλάρωση από την Τράπεζα της Ελλάδας των κριτηρίων για τη στέρηση του βιβλιαρίου επιταγών και την υπαγωγή στη «μαύρη λίστα» του ΤΕΙΡΕΣΙΑ και η δεύτερη με την καθιέρωση από τις τράπεζες του scoring system ή αντικειμενικών κριτηρίων βαθμολόγησης των δανειοληπτών για τη χορήγηση δανείων. Είτε αυτά πρόκειται για στεγαστικά, είτε για καταναλωτικά, είτε για επιχειρηματικά.

Ειδικότερα, όπως έκανε γνωστό χθες η Τράπεζα της Ελλάδας, με απόφασή της που εξέδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου τροποποιούνται τα κριτήρια για τη χρήση βιβλιαρίου επιταγών από εκδότες ακάλυπτων επιταγών που έχουν αναγγελθεί στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα απόφαση, η στέρηση του βιβλιαρίου των επιταγών ισχύει για συνολικά ποσά ακάλυπτων επιταγών άνω των 5.000 ευρώ, ενώ παράλληλα μειώνεται ο χρόνος στέρησης του βιβλιαρίου από 12 σε 6 μήνες. Με το προηγούμενο καθεστώς που ίσχυε από το 2006 οι εκδότες ακάλυπτων επιταγών συνολικού ύψους 1.000 ευρώ (αθροιστικά σε διάστημα 12 μηνών) στερούνταν το βιβλιάριο επιταγών τους για 12 μήνες.

«Ο πενταπλασιασμός του ορίου, αλλά και η μείωση του χρόνου στέρησης του μπλοκ επιταγών αναμένεται να συμβάλει έτσι ώστε πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συνεχίσουν να διαθέτουν μπλοκ επιταγών ακόμη και εάν αντιμετωπίζουν μία παροδική αδυναμία εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να συνεχίσουν ομαλά τη λειτουργία τους όπως ακριβώς την είχαν σχεδιάσει», σχολιάζουν με δηλώσεις τους ο υφυπουργός Ανάπτυξης Θανάσης Σκορδάς και ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή Γιώργος Στεργίου.

Η ρύθμιση
Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των επιχειρήσεων που ωφελούνται από τη ρύθμιση αυτή αρκεί να σημειωθεί πως από την αρχή του χρόνου μέχρι και τον Ιούνιο στη «μαύρη λίστα» του ΤΕΙΡΕΣΙΑ είχαν μπει εκδότες 28.095 τεμαχίων επιταγών. Το 52% αυτών ήταν για ποσά κάτω των 5.000 ευρώ. Έτσι περισσότεροι από 14.000 βγαίνουν από τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.

Επιπλέον με την αλλαγή αυτή οι μικροί επιχειρηματίες αποκτούν με έμμεσο τρόπο ρευστότητα, αφού μπορούν να μεταθέτουν χωρίς τον κίνδυνο τις πληρωμές τους προς τους προμηθευτές.

imerisia.gr