Η Διϋπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ που συνεδρίασε σήμερα υπό την Προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ενέκρινε δύο προτάσεις έργων με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που κατέθεσε ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ), οι οποίες ρυθμίζουν την ανταποδοτικότητα της δημόσιας περιουσίας και την επιχειρηματική δραστηριότητα στην εμπορία και διακίνηση των αλιευμάτων στη χώρα και ιδιαίτερα στην Αττική.

Η πρώτη πρόταση αφορά στην ανάπτυξη νέας Ιχθυαγοράς στο οικόπεδο του ΟΚΑΑ στην περιοχή του Ρέντη και η δεύτερη στη δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Στάθμευσης/Εισόδου/Εξόδου του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε. στην Κεντρική Αγορά Αθηνών στο Ρέντη.

Με τα συγκεκριμένα έργα επιτυγχάνεται η μείωση της διοικητικής και κρατικής γραφειοκρατίας, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα, η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, η διασφάλιση δημοσίων εσόδων, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και μειώνεται το κόστος στον καταναλωτή. Τα έργα θα υλοποιηθούν με ιδιωτικά κεφάλαια και έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν χρηματοδότηση και από το Ταμείο Jessica.

Αναλυτικά για τα έργα:

1. ΙΧΘΥΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ
Το έργο ΣΔΙΤ αφορά στην ανέγερση της πρώτης ολοκληρωμένης κτιριακής εγκατάστασης Ιχθυαγοράς περίπου 43 καταστημάτων 11.000 τ.μ στην Ελλάδα. Η σύμπραξη του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) με τον ιδιώτη φορέα θα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση/διαχείριση της Ιχθυαγοράς για 25 έτη. Το συνολικό κόστος κατασκευής είναι περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ.

Η αγορά θα στεγάσει καταστήματα εμπορικών επιχειρήσεων αλιευμάτων εντός του οικοπέδου της κεντρικής αγοράς Αθηνών στην περιοχή του Αγ.Ι. Ρέντη διαμορφώνοντας έτσι το πρώτο ολοκληρωμένο διατροφικό πάρκο στην Ελλάδα ακολουθώντας τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Εδώ και δεκαετίες οι συναλλαγές μεταξύ των παραγωγών και των εμπορικών επιχειρήσεων δεν γίνονται σε οργανωμένο χώρο με αποτέλεσμα να υπάρχει αδιαφάνεια, αναποτελεσματικότητα και απώλεια εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο στην εμπορία αλιευμάτων. Η ανέγερση της πρώτης ιχθυαγοράς χονδρικής πώλησης αλιευμάτων θα εξυγιάνει χρόνιες αδυναμίες του δικτύου διανομής και εμπορίας αλιευμάτων στην αλυσίδα παραγωγή/αλιεία, διακίνηση και εμπόριο προς τον τελικό καταναλωτή.

2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ/ ΕΙΣΟΔΟΥ/ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ

Το έργο ΣΔΙΤ αφορά στην εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου στάθμευσης και στη διαχείριση της διέλευσης των οχημάτων της κεντρικής αγοράς Αθηνών στην περιοχή του Αγ. Ι. Ρέντη. Η σύμπραξη του ΟΚΑΑ με τον ιδιώτη φορέα θα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία και συντήρηση/διαχείριση του συστήματος στάθμευσης για 15 έτη. Το συνολικό κόστος κατασκευής είναι περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.

Η παρούσα κατάσταση είσπραξης διαπυλίων και τελών παραμονής στους χώρους της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών έχει αδυναμίες εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλων υποδομών και υπηρεσιών στάθμευσης. Η υποδοχή οχημάτων, ο έλεγχος στάθμευσης και η φύλαξη γίνονται απολύτως χειροκίνητα και με μη-σύγχρονες διαδικασίες.

Το αποτέλεσμα είναι η παράνομη είσοδος και στάθμευση στους χώρους του οργανισμού, η δυσχέρεια απαγόρευσης εισόδου, η ελλιπής ασφάλεια των οχημάτων και των χώρων της κεντρικής αγοράς Αθηνών και η απώλεια εσόδων για τον Οργανισμό.