Δικηγόροι που έχουν εκλεγεί Βουλευτές ή Ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν άμεσα οι ίδιοι ή έμμεσα με συνεργάτη τους και να παρίστανται είτε στην προδικασία είτε στην κύρια διαδικασία ανάλογες υποθέσεις, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Δικηγόρων που επεξεργάζεται η επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής

Μερική αναστολή της δικηγορικής ιδιότητας σε εκείνους τους βουλευτές που την κατέχουν φέρνει ο νέος Κώδικας Δικηγόρων που επεξεργάζεται η επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής καθώς – μεταξύ άλλων – τους απαγορεύει να υπερασπίζονται εμπόρους ναρκωτικών.

Πιο αναλυτικά, η παράγραφος 2 του άρθρου 32 αναφέρει ότι: «Δικηγόροι που έχουν εκλεγεί Βουλευτές ή Ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν άμεσα οι ίδιοι ή έμμεσα με συνεργάτη τους και να παρίστανται είτε στην προδικασία είτε στην κύρια διαδικασία υποθέσεις α) ναρκωτικών, β) αδικημάτων κατά της γενετήσιας ζωής και γ) οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος που η φύση ή ο τρόπος εκτέλεσής του προκαλούν τις δικαιολογημένες ή εύλογες ευαισθησίες της κοινής γνώμης».

Μέχρι στιγμής, οι βουλευτές που κατέχουν την ιδιότητα του δικηγόρου δεν έχουν αντιδράσει επίσημα στις προωθούμενες αλλαγές.

protothema.gr