Συνεργασία είχε σήμερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης με το μέλος του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του ΙΤΕ-ΙΠ Δρ. Ηλία Τράγο, τον αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Αεράκη και υπηρεσιακά στελέχη για την υλοποίηση του έργου RERUM που ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ και έχει στόχο να αυξήσει την ασφάλεια και την αξιοπιστία των καινοτόμων εφαρμογών στο περιβάλλον μιας πόλης όπως το Ηράκλειο που βρίσκεται ανάμεσα στις 21 «εξυπνότερες» πόλεις του κόσμου και τις 5 της Ευρώπης.

Το έργο RERUM που αφορά στην Διασφάλιση της «Πληροφορίας» μέσω Διαδικτύου θα υλοποιηθεί μόνο σε δύο πόλεις της Ευρώπης, στο Ηράκλειο και την Ταρραγόνα της Ισπανίας. Θα υλοποιηθούν ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ:

- Περιβαλλοντική παρακολούθηση και καταμέτρηση της μόλυνσης σε εξωτερικούς χώρους,

- Παρακολούθηση και μέτρηση της μόλυνσης και των βλαπτικών παραγόντων σε εσωτερικούς χώρους κτηρίων,

- Παρακολούθηση και καταγραφή της κυκλοφοριακής κίνησης και

- Παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων.

Το έργο RERUM έχει συνολικό προϋπολογισμό 5.196.176,00 ευρώ και χρηματοδοτείται με το ποσό των 3.497.000,00 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του 7ου Πλαισίου Προγράμματος.

Η χρονική διάρκεια του έργου είναι 3 χρόνια και συνολικά συμμετέχουν 12 εταίροι από 6 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.

Διαχειριστής του έργου είναι η Eurescom Gmbh Γερμανίας, ενώ επιστημονικός υπεύθυνος και τεχνικός συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Ηλίας Τράγος, μέλος του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του ΙΤΕ-ΙΠ.

Για την υλοποίηση και την εγκατάσταση των πιλοτικών εφαρμογών στην πόλη του Ηρακλείου, θα υπάρχει μια στενή συνεργασία μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου, του ΙΤΕ-ΙΠ και της CYTA Hellas.

Από πλευράς Δήμου Ηρακλείου, υπεύθυνος για την υλοποίηση του έργου είναι ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αεράκης.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης δήλωσε ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η στενή συνεργασία και αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και της Γνώσης που παράγεται στα Ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης με σκοπό βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τους δημότες και τους επισκέπτες του Ηρακλείου.

Ανάφερε επίσης ότι αποτελεί στρατηγική επιλογή του Δήμου Ηρακλείου η συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας και σε αυτήν οφείλεται το γεγονός ότι το Ηράκλειο βρίσκεται στις κορυφαίες πόλεις του Παγκόσμιου Χάρτη στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών και της Καινοτομίας».

Στόχος του έργου RERUM

Το RERUM θα σχεδιάσει, θα αναπτύξει και θα δοκιμάσει ένα γενικό πλαίσιο αρχιτεκτονικής για την ασφαλή επικοινωνία των διαδικτυωμένων «πραγμάτων» που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές «έξυπνων» πόλεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα αναπτυχθούν μηχανισμοί που θα διασφαλίζουν την εγκυρότητα, την εμπιστευτικότητα και την αυθεντικότητα των πληροφοριών που θα ανταλλάσσονται μεταξύ των «πραγμάτων», διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την ιδιωτικότητα των προσωπικών και ευαίσθητων πληροφοριών των πολιτών, μέσω της χρήσης μεθόδων ανωνυμίας και ψευδωνυμίας.