Σε σκάνδαλο υπεξαίρεσης εμπλέκεται υπάλληλος του Α' Κοιμητηρίου Πατρών. Με ένα εφάνταστο κόλπο ο δημοτικός υπάλληλος είχε καταφέρει να εισπράττει χρήματα από τα τέλη του κοιμητηρίου, χωρις όμως να τα αποδίδει στο ταμείο του δήμου.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια Ένορκης Διοικητικής Εξετασης (ΕΔΕ) βρέθηκε μεγάλος αριθμός ακυρωμένων αποφάσεων είσπραξης, που εκδίδονταν στο Α' Κοιμητήριο και αφορούσαν σε τέλη ενταφιασμού, ανακομιδών, καθαριότητας κ.α

Οπως διαπιστώθηκε ο αρμόδιος υπάλληλος εξέδιδε και υπέγραφε αποδείξεις είσπραξης τελών, έδινε στους δημότες αντίγραφο της απόδειξης, κρατούσε αντίγραφο του τριπλοτύπου στο έντυπο αρχείο, ενημέρωνε τα χειρόγραφα τηρούμενα βιβλία- αρχεία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των οφειλετών και, στη συνέχεια, ακύρωνε τις αρχικώς εκδοθείσες αποδείξεις.

Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις επαναβεβαίωνε, μετά την ακύρωση, για τον ίδιο υπόχρεο, ποσό πολύ μικρότερο από αυτό που αρχικώς είχε βεβαιώσει.

Με αυτό τον τρόπο, εκμεταλλευόμενος και την έλλειψη ηλεκτρονικού αρχείου, συνδεδεμένου με την έκδοση των αποδείξεων, κατοχυρώνονταν κατ' αρχήν οι δημότες σε ό,τι αφορά τις οφειλές τους, αφού η αναζήτηση των υποχρεώσεών τους γινόταν κυρίως μόνο από το έντυπο αρχείο. Ο δήμος, όμως δεν εισέπραττε τα καταβληθέντα ποσά.

Ενδεικτικά ο δήμος σημειώνει ότι από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε προκύπτουν ακυρωμένες και μη επαναβεβαιωμένες αποδείξεις, μόνο για τον μήνα Δεκέμβριο του 2012, συνολικού ποσού 2.200 ευρώ.

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν και «παραποιημένες» αποδείξεις, οι οποίες δεν έχουν εκδοθεί από το εγκατεστημένο στο Α΄ Κοιμητήριο μηχανογραφικό σύστημα.

Από έναν πρώτο δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε, προέκυψαν κατ' αρχήν 13 «ύποπτες» περιπτώσεις.

Επέστρεψε χρήματα αφού όμως είχε μάθει για τη ΕΔΕ

Επίσης, ο ίδιος υπάλληλος κατηγορείται ότι επέστρεψε καθυστερημένα στα ταμεία ποσό 2.210 ευρώ που είχε εισπράξει το χρονικό διάστημα από 17 Ιουνίου 2013 έως και 6 Ιουλίου 2013, ενώ τυπικά είχε απομακρυνθεί από το κοιμητήριο, από τις 8 Ιουλίου 2013.

Σύμφωνα με το δήμο, τα χρήματα επιστράφηκαν στις 20 Αυγούστου 2013, ενάμιση μήνα δηλ. αφού είχε γίνει ήδη γνωστό ότι πραγματοποιείται ΕΔΕ για τη διαχείριση των Κοιμητηρίων.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε από τον δήμαρχο στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και στον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ενώ ανέστειλε τα καθήκοντα του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Ο ίδιος ο υπάλληλος αρνείται τα πάντα και κάνει λόγο για συνδικαλιστική δίωξη.

iefimerida.gr