Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Κρήτης εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» – ΕΦΕΠΑΕ σας προσκαλούν,
στην ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ που συνδιοργανώνουν με θέμα:  "Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)" την Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 19:00 στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης (Εμμ. Πορτάλιου 23 στο Ρέθυμνο).

Η ενημέρωση για το πρόγραμμα θα γίνει από στελέχη της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Την εκδήλωση θα χαιρετήσoυν:
 
Ο κ. Τσομπανάκης Απόστολος, μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Εξαγωγέων
Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης
Γεώργιος Γιακουμάκης