Σήμερα η Ελλάδα (για την ιστορία) εμφανίζεται να έχει πρωτογενές πλεόνασμα(;). Δηλαδή δεν ξοδεύει περισσότερα από όσα εισπράττει. Αυτό σημαίνει ότι δεν δημιουργεί νέες υποχρεώσεις και δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο έλλειμμα της.

Ωστόσο, το χρέος της προς τον έξω κόσμο εξακολουθεί να υφίσταται και το ίδιο οι τόκοι που πρέπει να πληρώνει για αυτό το χρέος. Δηλαδή το δημοσιονομικό της έλλειμμα παραμένει και για να το εξυπηρετεί πρέπει είτε να αυξήσει τα έσοδα, είτε να μειώσει τις δαπάνες της.

Πολλά από τα έσοδα που εμφανίζει ο κρατικός προϋπολογισμός στο οκτάμηνο είναι έκτακτα (δεν προέρχονται από σταθερές πηγές) , ενώ και οι δαπάνες εμφανίζονται μικρότερες , καθώς μετατίθεται η υποχρέωση πληρωμής πολλών εξ αυτών στο μέλλον.

Αυτό σημαίνει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα μπορεί να μην είναι διαρκές...με ότι αυτό συνεπάγεται .

Κ.Σ