Πρόταση και προτεραιότητα της Διοίκησης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και του Διοικητή του Γ.Ν. Χανίων είναι η ανάπτυξη της πλήρους λειτουργίας και η επίσπευση των διαδικασιών από το Υπουργείο Υγείας για την ταχύτερη δυνατή στελέχωση της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας στο Γ.Ν. Χανίων Άγιος Γεώργιος, προκειμένου να σταματήσει η διαδικασία των διακομιδών των περιστατικών, τόσο από το νομό των Χανίων όσο και από το νομό του Ρεθύμνου στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η 7η ΥΠΕ Κρήτης:


Στην πρόταση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, η οποία διεβιβάσθη τον Ιούνιο στο Υπουργείο Υγείας, παρουσιάζονται αναλυτικά και τεκμηριωμένα, οι ανάγκες για νοσηλεία νεογνών με βάση τα στοιχεία Γεννήσεων το διάστημα 1999-2011 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα νοσηλευθέντα νεογνά στις Μονάδες των φορέων παροχής Υπηρεσιών Υγείας περιοχής ευθύνης 7ης Υ.Πε. Κρήτης, καθώς και οι αντίξοες συνθήκες διακομιδής λόγω της μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης, της υπάρχουσας κατάστασης του οδικού δικτύου στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, αλλά και της έλλειψης οργανωμένου κέντρου άμεσης βοήθειας, εξειδικευμένου σε περιστατικά διακομιδής νεογνών.

Βάσει των παραπάνω στοιχείων, θέση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης αποτελεί η κατεπείγουσα ανάγκη της πλήρους λειτουργίας των υφιστάμενων Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών σε όλο το εύρος της Περιφέρειας Κρήτης και της Μονάδας Νεογνών του Γ.Ν. Χανίων η οποία ξεκίνησε την επίσημη λειτουργία της το 2008 ως Μονάδα Ενδιάμεσης Νοσηλείας και έως σήμερα δε λειτουργεί πλήρως ως Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας, κυρίως λόγω υποστελέχωσης σε ιατρικό προσωπικό και έλλειψης βιοϊατρικού εξοπλισμού.

Προκειμένου να ξεπερασθούν τα παραπάνω εμπόδια στη λειτουργία της, στην πρόταση αναφερόταν η άμεση ανάγκη για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μιας θέσης Επικουρικού Ιατρού Ειδικότητας Παιδιατρικής για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στον Παιδιατρικό Τομέα του Γ.Ν. Χανίων «Άγιος Γεώργιος», η οποία και ολοκληρώθηκε, με τον Επικουρικό γιατρό σήμερα, να έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα στην ΜΕΝΝ Χανίων.

Επίσης σύμφωνα με την εισήγηση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, αναμένεται στο αμέσως προσεχές διάστημα από το Υπουργείο Υγείας, η ολοκλήρωση των διαδικασιών διορισμού των 2 επιλεγέντων ιατρών Επιμελητών Ε.Σ.Υ. για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στον Παιδιατρικό Τομέα του Γ.Ν. Χανίων «Άγιος Γεώργιος».

Παράλληλα στο στάδιο διαδικασίας ολοκλήρωσης του, βρίσκεται και ο διαγωνισμός για την προμήθεια Βιοϊατρικού εξοπλισμού για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, με χρηματοδότηση από το Π.Ε.Π. Κρήτης, προκειμένου να υπάρχει ο πλέον άρτιος εξοπλισμός για την υποδοχή περιστατικών στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών των Χανίων.Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Παιδιατρικού Τομέα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος» σήμερα λειτουργεί με 8 ανεπτυγμένες κλίνες και στελεχώνεται από 3 Επιμελητές Ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ και 1 ιατρό η οποία συνεπικουρεί, καθώς και 1 Επικουρικό ιατρό.