Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων η οποία αφορά τη συγχώνευση των έξη κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Χανίων σε μία νέα.

Όπως είχε δημοσιεύσει από τις 18/4 το Flashnews.gr , η νέα επιχείρηση θα ονομάζεται «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων-Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ)».

Αυτό που απομένει τώρα είναι η δημοσίευση της απόφασης σύστασης της νέας Κοινωφελούς στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», η οποία και αναμένεται να λάβει χώρα το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η νέα Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Χανίων θα διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με Πρόεδρο τη Δημοτική Σύμβουλο κα. Αγγελάκη Ναυσικά και Αντιπρόεδρο το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Βλαζάκη, η δε θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, ορίστηκε μέχρι την 31-12-2012.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση για την συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Χανίων.