Σε 3.879 ανήλθαν στο οκτάμηνο του 2013 τα παράπονα – καταγγελίες καταναλωτών στο Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, με τα μέλη του ΚΕΠΚΑ να ωφελούνται τελικά και μέσω της μεσολάβησης του κέντρου, με το ποσό των 179.821,78 ευρώ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωσή του.

Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των 3.879 περιπτώσεων, που ασχολήθηκε το ΚΕ.Π.ΚΑ., οι 590, ήταν καταγγελίες, οι 1389, ερωτήματα και οι 1900, παράπονα, ενώ υπενθυμίζεται ότι στο ποσό που “εξασφάλισε” το κέντρο για τα μέλη του, δεν συνυπολογίζονται τα χρήματα, που γλιτώνουν, κάθε χρόνο, οι καταναλωτές, από το “χαράτσι” της Χαλκιδικής, που υπολογίζονται, σε 3 εκατ. ευρώ ετησίως.

Πρώτη στη λίστα βρίσκεται πάλι η ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, με το ΚΕΠΚΑ να έχει δεχθεί συνολικά 1.127 παράπονα-καταγγελίες, ενώ στις υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος, περιλαμβάνονται 404, για παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 80 για τη ΔΕΗ και λοιπούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, 18 για το φυσικό αέριο, 42 για τις αστικές -υπεραστικές συγκοινωνίες, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τις σιδηροδρομικές μεταφορές και 18 για την παροχή νερού. Τα παράπονα – καταγγελίες, για τις τηλεπικοινωνίες αφορούν σε αυξημένους λογαριασμούς, λόγω χρήσης ίντερνετ, χρεώσεις διαφορετικού πακέτου, από το συμφωνημένο, συνέχιση έκδοσης λογαριασμών, με τα πάγια και μετά την διακοπή της σύνδεσης, απουσία ενημέρωσης για το κόστος ενεργοποίησης της γραμμής.

Μεγάλα προβλήματα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, με τα ελαττωματικά προϊόντα και τις εγγυήσεις (498), ενώ τα παράπονα και οι καταγγελίες των καταναλωτών, για τις τράπεζες, αφορούν χρεώσεις, που επιβάλλουν οι τράπεζες, αλλάζοντας την ορολογία για αυτές και τα υπερβολικά υψηλά επιτόκια της καταναλωτικής πίστης και πιστωτικών καρτών, τις υπερβολικές απαιτήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όταν οι καταναλωτές ζητούν ρύθμιση οφειλών (έξοδα φακέλου, αυθαίρετες παρακρατήσεις μισθών και συντάξεων).

Η κατηγορία των δημόσιων υπηρεσιών αφορά παράπονα – καταγγελίες, για τις υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, μέσω του λογαριασμού της Δ.Ε.Η., σε προβλήματα με τις δημοτικές επιχειρήσεις, σε λογαριασμούς ύδρευσης, θέματα κακοτεχνιών, σε δρόμους και θέματα δημόσιας υγείας. Τα παράπονα, για τις ασφαλιστικές εταιρίες αφορούν, κυρίως, καθυστερήσεις, στην εξαγορά ασφαλιστήριων συμβολαίων, παράνομη παρακράτηση παλαιότητας αυτοκινήτου, σε αποζημιώσεις ατυχημάτων, μειώσεις αποζημιώσεων, σε συμβόλαια ακινήτων και κλείσιμο ασφαλιστικών εταιριών.

Υπογραμμίζεται ότι οι καταναλωτές – μέλη του κέντρου ωφελήθηκαν από χρέη, που διαγράφηκαν, σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με βάση αποφάσεις Ειρηνοδικείων: 117.064,60 ευρώ, ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων: 17.288,86 ευρώ, αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων: 15.239,88 ευρώ, αποζημιώσεις, από υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος: 7.708,76 ευρώ, επιστροφές από πληρωμένα τέλη β΄ κατοικίας στη Χαλκιδική: 6.742,98, αποζημιώσεις, από περιπτώσεις παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών: 5.000,00 ευρώ, αποζημιώσεις, από τουριστικές υπηρεσίες: 3.389,78 ευρώ, επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συμβολαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών: 2.855,28 ευρώ, αντιλογισμούς χρεώσεων τραπεζών: 2.236,20 ευρώ και αποζημιώσεις από: από ασφαλιστικές υπηρεσίες: 1.504,08 ευρώ, κακή εξυπηρέτηση, από ελεύθερους επαγγελματίες: 454,00 ευρώ και επιχειρήσεις υγείας και περίθαλψης: 337,36 ευρώ.

newpost.gr