Στην τροποποίηση της μελέτης κατασκευής του έργου «παράκαμψη Μαλίων», αναφέρεται σε απάντησή του ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη. Μια σειρά από προβλήματα ευθύνονται για το επιβαρημένο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής των Μαλίων. Όπως αναφέρει ο Υπουργός «από την εν ενεργεία σύμβαση της μελέτης δεν προβλέπονται τα υπολειπόμενα στάδια της μελέτης και η πολεοδομική μελέτη Μαλίων δεν έχει ακόμα εγκριθεί, ώστε το έργο να καταστεί ώριμο προς δημοπράτηση…»

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: «στο αντικείμενο της εν ενεργεία εργολαβίας ολοκλήρωσης της κατασκευής της παράκαμψης Μαλίων, του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η κατασκευή του ημικόμβου προς Μάλια και Κράσι. Προβλέπεται δηλαδή, η προσωρινή κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση μέσω 2 ραμπών των ομόρροπων κινήσεων από Ηράκλειο προς Μάλια και Κράσι και από Μάλια και Κράσι προς Ηράκλειο, μέχρι να κατασκευαστεί ο πλήρης ανισόπεδος κόμβος Μαλίων. Επίσης προβλέπεται το υποέργο για τη δαπάνη εκπόνησης της μελέτης του ανισόπεδου κόμβου Μαλίων προϋπολογισμού 500.000€.

«Ο πλήρης ανισόπεδος κόμβος Μαλίων, προβλέπεται στην ίδια περίπου περιοχή με τον ημικόμβο στη Χ.Θ. 7+900 περίπου, του κατασκευασμένου τμήματος Μάλια - όρια Ν. Ηρακλείου και Λασιθίου του ΒΟΑΚ με την πόλη των Μαλίων, μέσω του περιφερειακού δρόμου του σχεδίου πόλης Μαλίων. Σήμερα λόγω της πυκνής δόμησης της πόλης των Μαλίων και της στενότητας των υφιστάμενων δημοτικών οδών, δεν είναι δυνατή η διοχέτευση της κυκλοφορίας από την εθνική οδό προς την πόλη και την ευρύτερη περιοχή του δήμου μέσω των υφιστάμενων δικτύων.»

Όπως σημειώνει στην απάντηση του ο Υπουργός: «ο ανισόπεδος κόμβος θα κατασκευαστεί με τμήμα τουλάχιστον του προβλεπόμενου περιφερειακού δρόμου, ώστε αφού παρακάμψει το ανατολικό οικιστικό τμήμα Μαλίων να καταλήξει στην Παλαιά Εθνική οδό και να καταστεί έτσι το όλο έργο λειτουργικό» και υπογραμμίζει ότι «ήδη με την εργολαβία κατασκευής της αρτηρίας που έχει ολοκληρωθεί, έχουν κατασκευασθεί το τεχνικό του κόμβου και η άνω διάβαση προς Κράσι και Οροπέδιο Λασιθίου, ενώ με νέα συμπληρωματική εργολαβία την περίοδο αυτή κατασκευάζονται τα τεχνικά των κλάδων του ημικόμβου.»

Τέλος, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρει ότι μέχρι σήμερα, έχει εγκριθεί από τη Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας του Υπουργείου η προμελέτη του ανισόπεδου κόμβου Μαλίων. Επειδή, αφενός από την εν ενεργεία σύμβαση της μελέτης δεν προβλέπονται τα υπολειπόμενα στάδια της μελέτης (ΜΠΕ, οριστική μελέτη, κτηματολόγια κλπ), ώστε το έργο να καταστεί ώριμο προς δημοπράτηση και αφετέρου η πολεοδομική μελέτη Μαλίων δεν έχει ακόμα εγκριθεί, κατά συνέπεια ούτε και ο περιφερειακός δρόμος του σχεδίου πόλης, η Υπηρεσία ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ, ζήτησε την προετοιμασία και την προκήρυξη της μελέτης του Α/Κ Μαλίων και της συνδετηρίας οδού Α/Κ Μαλίων - τμήματος περιφερειακού δρόμου Μαλίων -ΠΕΟ, από τις πιστώσεις των 500.000€ του προαναφερόμενου υποέργου, ώστε στη συνέχεια μετά την έγκριση των μελετών να δημοπρατηθεί σαν ανεξάρτητο έργο.