Ο Δημάρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης μετά από συνεργασία που είχε με το Διοικητή της Π.Υ.Χανίων κ.Ιωάννη Μαραγκάκη, αποφάσισαν από τις αρχές του μηνός Σεπτεμβρίου , στην μεταστάθμευση Πυροσβεστικού Οχήματος επί 24ώρου , στην έδρα του Δήμου στο Γεράνι Χανίων.

Η λειτουργία του Πυροσβεστικού οχήματος είχε ήδη τα πρώτα άμεσα αποτελέσματα ,συγκεκριμένα στο διάστημα αυτό έχει επέμβει σε τέσσερις περιπτώσεις, συνεισφέροντας αποτελεσματικά στην άμεση κατάσβεση πυρκαγιών. 

Συνεκτιμώντας αφενός την επιχειρησιακή ικανότητα και τον άμεσο χρόνο αντίδρασης και αφετέρου την αναγκαιότητα για την όσο το πιο δυνατό άμεση επέμβαση σε εστίες πυρκαγιάς και με δεδομένο ότι ο Δήμος μας είναι ένας κατεξοχήν αγροτικός Δήμος, να ζητήσουν την παράταση και μετά την λήξη της αντιπυρικής περιόδου της παραμονής του Πυροσβεστικού Οχήματος στο Δήμο Πλατανιά.

Ήδη ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Μαλανδράκης Ιωάννης έχει έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Γεωργιακόπουλο και του μετέφερε το παραπάνω αίτημα.