Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι αύριο 24/09/2013 ξεκινά η εφαρμογή του 3ου δολωματικού ψεκασμού για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς στις ΤΚ του Δήμου Μυλοποτάμου, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Δακοκτονίας και έχουν συγκροτήσει συνεργεία ψεκασμού.

Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να έχουν ανοικτά τα κτήματά τους και να παρακολουθούν την εφαρμογή του ψεκασμού.

Επίσης οι βιοκαλλιεργητές θα πρέπει να έχουν σημάνει τα κτήματά τους, σύμφωνα με τα προ-βλεπόμενα στην σχετική νομοθεσία.