Για προσβολή της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων εξαιτίας της διαθεσιμότητας διοικητικών υπαλλήλων 8 ΑΕΙ, και προσφυγή στη δικαιοσύνη κάνει λόγο με ομόφωνη απόφαση το Συντονιστικό όργανο της Συνόδου των Πρυτάνεων .

Στην ανακοίνωσή του το Συντονιστικό επισημαίνει ότι: «Τα Πανεπιστήμια της χώρας, στο ενδεχόμενο που θα εφαρμοστεί το μέτρο της διαθεσιμότητας, θα βρεθούν σε ολοκληρωτική αδυναμία ακαδημαϊκής λειτουργίας και θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη.
Β. Είναι απορίας άξιον με τι κριτήρια, με τι δεδομένα και με ποιά μέθοδο αξιολόγησης, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας απέρριψε τα σχέδια αξιολόγησης τα οποία υπέβαλαν τα Πανεπιστήμια όπως τους ζητήθηκε, σύμφωνα με τα οποία προέκυπτε έλλειμμα και όχι πλεόνασμα προσωπικού.»

Επίσης τονίζεται: «Είναι σαφές ότι πρόκειται για κατάφωρη προσβολή της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων.

Επιπλέον, ενώ η Πολιτεία, σύμφωνα με το Σύνταγμα, οφείλει να παρέχει τους πόρους, τα μέσα και το προσωπικό που χρειάζονται τα Πανεπιστήμια για τη λειτουργία τους, βρισκόμαστε στην πρωτοφανή για τα ιστορικά χρονικά επιλογή της αφαίρεσης προσωπικού από αυτά.»
Το Συντονιστικό Οργανο επισημαίνει: Και τα δύο αυτά θέματα εγείρουν σοβαρά ζητήματα αντισυνταγματικότητας για τα οποία η Σύνοδος των Πρυτάνεων αποφάσισε να χρησιμοποιήσει όλα τα απαραίτητα ένδικα μέσα.

Την κρίση αυτή εν τέλει, την πληρώνει η ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα η νέα γενιά.

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να στερήσει από τον Έλληνα πολίτη την ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια και δωρεάν Παιδεία.»

protothema.gr