Μια σειρά από όρους και προϋποθέσεις με την μορφή των αντισταθμιστικών οφελών και όχι μόνο, σε ότι αφορά στο νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου,στο Καστέλλι Πεδιάδος, θέτει ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας σε επιστολή του προς τον υπουργό Μεταφορών κ.Δ.Ρέππα.

Στην επιστολή, που ουσιαστικά αποτελεί τις θέσεις της δημοτικής αρχής και του δημοτικού συμβουλίου, προτείνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με την οποία θα διασφαλίζεται η υλοποίηση σειράς έργων, δράσεων και άλλων παρεμβάσεων στην περιοχή.

Οι όροι που τίθενται εκτείνονται από την ονομασία του νέου αεροδρομίου (προτείνεται το «Διεθνής Αερολιμένας Καστελλίου»), την συμμετοχή του δήμου στο ΔΣ της εταιρείας που θα το λειτουργεί, την αύξηση του ανταποδοτικού τέλους, μέχρι την χρηματοδότηση δεκάδων μελετών αλλά και έργων που θα αφορούν κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Δείτε εδώ ολόκληρη την επιστολή με τις θέσεις του δήμου Μινώα Πεδιάδας για το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου.