Ανακοινώνουμε ότι το 6ο τακτικό συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος θα διεξαχθεί το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013 στο Ηράκλειο της Κρήτης. 

Το συνέδριο πρόκειται να φιλοξενηθεί στο αμφιθέατρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και αναμένεται η ευρεία συμμετοχή τόσο των μελών της Ένωσης όσο και της πολιτικής και στρατιωτικής Ιεραρχίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος. 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί ημερίδα, η θεματολογία της οποίας θα καλύψει ειδικά ζητήματα για τους πνιγμούς εντός της θάλασσας. Τα ατυχήματα στη θάλασσα και οι συνέπειες που μπορεί να έχουν στην υγεία, ακόμα και στη ζωή των θυμάτων, ενδιαφέρουν άμεσα την ελληνική κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τη στενή σχέση της με το υγρό στοιχείο, λόγω και της νησιωτικής ιδιομορφίας της χώρας. 

Στην ημερίδα της ΠΕΑΛΣ θα συμμετάσχουν ως εισηγητές διακεκριμένες προσωπικότητες, που με τις διαλέξεις τους θα προσεγγίσουν το θέμα των πνιγμών στη θάλασσα και θα αναλύσουν εξειδικευμένα ζητήματα.

Πέραν των προαναφερομένων κατά τις εργασίες του συνεδρίου πρόκειται να παρουσιαστεί ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, καθώς και ο οικονομικός προϋπολογισμός της Ένωσης, ενώ θα συζητηθούν ζητήματα που απασχολούν το Προσωπικό του Λιμενικού Σώματος και θα αναφερθούν οι δράσεις που ανέλαβε η ΠΕΑΛΣ κατά το τρέχον έτος.