Δεν θα επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες, δικαστικούς επιμελητές, συγγραφείς και καλλιτέχνες που υπέβαλλαν την περιοδική δήλωση ΦΠΑ τρίτου τριμήνου 2010 μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet χωρίς να έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
 

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών στην περίπτωση δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιμελητών, έχουν διαπιστωθεί μεμονωμένες περιπτώσεις υποκειμένων στους οποίους η αυτόματη μεταβολή στο μητρώο δεν ήταν εφικτή ή πραγματοποιήθηκε καθυστερημένα. Όσον αφορά τους υποκείμενους με δηλούμενη δραστηριότητα αυτή του συγγραφέα, καλλιτέχνη και ερμηνευτή έργων τέχνης, έχει διαπιστωθεί ότι ορισμένοι από τους υποκείμενους αυτούς ενώ έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιουλίου 2010, δεν υπέβαλλαν δήλωση μεταβολών στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ως όφειλαν, για την υπαγωγή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

Οι ανωτέρω φορολογούμενοι ήταν πιστοποιημένοι στο TAXISnet για άλλη εφαρμογή εκτός του ΦΠΑ και εισήγαγαν στο σύστημα τους κωδικούς που έχουν λάβει και υπέβαλλαν συμπληρωματική αίτηση, προκειμένου να πιστοποιηθούν για την εφαρμογή του ΦΠΑ. Το ειδικό δίκτυο TAXISnet έκανε αποδεκτή την αίτηση πιστοποίησης τους για την εφαρμογή του ΦΠΑ Με τον τρόπο αυτό υπέβαλλαν την περιοδική δήλωση του τρίτου τριμήνου 2010 μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, χωρίς να έχουν ενταχθεί , με δήλωση μεταβολών, στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Με την εφαρμογή του νέου TAXISnet οι υποκείμενοι αυτοί εμφανίζουν αδυναμία υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ δεδομένου ότι η εικόνα τους στο ΜΗΤΡΩΟ/ΤΑXIS είναι αυτή του υποκειμένου και απαλλασσομένου.

Για τους ανωτέρω λόγους και για λόγους χρηστής διοίκησης το υπουργείο Οικονομικών έκανε δεκτό για τα ανωτέρω πρόσωπα, να μην επιβάλλονται οι σχετικοί πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα. Ωστόσο, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, άμισθοι υποθηκοφύλακες, δικαστικοί επιμελητές, συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης θα πρέπει να προσκομίζουν στα τμήματα Μητρώου και ΦΠΑ της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. το αποδεικτικό υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για το τρίτο τρίμηνο 2010 μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

Σε αντίθετη περίπτωση θα καταλογίζονται οι σχετικοί πρόσθετοι φόροι ή θα επιβάλλονται τα σχετικά πρόστιμα. Οι πρόσθετοι φόροι ή τα πρόστιμα θα επιβάλλονται αντίστοιχα και στην περίπτωση δηλώσεων ΦΠΑ για τις οποίες κατά την καταληκτική προθεσμία υποβολής τους τα ανωτέρω πρόσωπα είχαν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

in.gr