Δύο σεμινάρια, ένα για νέους επιχειρηματίες και ένα για την διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, διοργανώνει το Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Αναλυτικότερα: 

Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διοργανώνει Σεμινάριο με θέμα «Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε όταν ανοίξετε τη δική σας επιχείρηση».Εισηγητές με πολυετή εμπειρία από την αγορά δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

 Που να ανοίξω το κατάστημά μου 
 Ποια προϊόντα να πουλήσω
 Πώς κοστολογώ τα προϊόντα μου
 Θα είναι βιώσιμο το νέο κατάστημα που θα ανοίξω 
 Πως θα προσεγγίσω τους πελάτες
 Πως θα κάνω γνωστά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μου

Απευθύνεται: Σε νέους επιχειρηματίες που ξεκινούν τη δική τους επιχείρηση αλλά και σε ενεργοί επιχειρηματίες που ξεκινούν μια νέα δραστηριότητα. Το σεμινάριο έχει καθαρά πρακτικό προσανατολισμό και προσφέρει συμπυκνωμένη γνώση, εργαλεία λύσεις και απαντήσεις σε καθημερινά επιχειρηματικά ερωτήματα. Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να διαχειρίζονται θέματα που αφορούν στην ίδρυση και οργάνωση μιας επιχείρησης καθώς και τα βασικά οικονομικά στοιχεία της, να αξιολογούν τη βιωσιμότητα και να προβλέπουν τις υποχρεώσεις τα οικονομικά στοιχεία και τις χρηματορροές της και ν’ αντιλαμβάνονται τις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης.

Ενότητες σεμιναρίου:

 Ίδρυση – Οργάνωση επιχείρησης. (θεωρία 4 ώρες). Επιλογή αντικειμένου και μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιλογή νομικής μορφής της επιχείρησης κριτήρια, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα. Πηγές χρηματοδότησης (ίδια και ξένα κεφάλαια, Leasing, επιδοτήσεις, κ.τ.λ.).
 Απαντήσεις σε καθημερινά ερωτήματα (θεωρία 4 ώρες). Λιανικό εμπόριο, Ποιος είναι ο πελάτης - Εξυπηρέτηση πελατών, Διασφάλιση βιωσιμότητας επιχείρησης, Ανάγκες και επιθυμίες καταναλωτή, Διαδικασίες λειτουργίας καταστήματος και αποθηκευτικοί χώροι, Πλάνο προώθησης πωλήσεων και προωθητικών ενεργειών, Σχεδιασμός Εγκατάστασης, Φωτισμός, Θέρμανση, Ψύξη, εξαερισμός, Λόγοι που οδηγούν στο κλείσιμο μιας επιχείρησης.
 Σχεδιασμός - Marketing και Επιχείρησης (θεωρία 4 ώρες). Έλεγχος στοιχείων κλάδου, προβλέψεις πωλήσεων, Μορφές και τρόποι έρευνας αγοράς, χαρακτηριστικά και ιδιότητες προϊόντων και επιθυμίες πελατών, Επιλογή γκάμας προϊόντων, Σχεδιασμός παρουσίας και ροής προϊόντων (MERCHANDISING), Ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων.
 Εργαστήρι προσομοίωσης επιχειρηματικού περιβάλλοντος (εργαστήριο 4 ώρες). Εφαρμογή θεωρίας στην επιχείρηση επίλυση καθημερινών σεναρίων, Αξιολόγηση κατάστασης επιχείρησης. Άμεσες Δράσεις βελτίωσης ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης, Δημιουργία χάρτη μελλοντικών ενεργειών, Προβλέψεις αγοράς. 
 Εργαστήρι προσομοίωσης επιχειρηματικού περιβάλλοντος (εργαστήριο 4 ώρες). Εφαρμογή θεωρίας στην επιχείρηση, Ατομικά σενάρια, Εξειδικευμένη υποστήριξη.
 Οικονομική Διαχείριση και παρακολούθηση (θεωρία 4 ώρες). Περιουσία (έννοια, προσδιορισμός, παρακολούθηση), Εκμετάλλευση (έσοδα, έξοδα), Αποτελέσματα (τρόποι προσδιορισμού), Αποδοτικότητα (βασικοί αριθμοδείκτες).
 Εργαστήρι καθημερινής οικονομικής παρακολούθησης επιχείρησης (εργαστήριο 4 ώρες). Εξοικείωση στη Χρήση ειδικού εργαλείου excel για την οικονομική παρακολούθηση της επιχείρησης. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σημειώσεις, καθώς και ειδικό ηλεκτρονικό 
εργαλείο οικονομικής διαχείρισης της επιχείρησης. 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Δευτέρα & Τετάρτη 17:00 - 21:00, από 21 Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου
Διάρκεια: 28 ώρες 
Κόστος: 130€
Τόπος Υλοποίησης: Επιμελητήριο Ηρακλείου Κορωναίου 9, αίθουσα Καρούζου. 
Πληροφορίες και αιτήσεις, Στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, 71202 Τηλ.κέντρο:2810342136, 2810302730 Fax:2810227189 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Εφαρμογή της Επιτυχημένης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού»

ΤΟ ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διοργανώνει Σεμινάριο με θέμα «Εφαρμογή της Επιτυχημένης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού» το οποίο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που δεν διαθέτουν οργανωμένο τμήμα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και καλούνται να εκτελέσουν λειτουργίες και να εφαρμόσουν πολιτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management, HRM) καθώς και σε κάθε επαγγελματία που θέλει να εξελίσσεται και να εκσυγχρονίζει τις γνώσεις του. 

Σκοπός: είναι οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις, ώστε να μπορούν να κατανοούν και να εφαρμόζουν σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους HRM και να μπορέσουν να μεταφέρουν την τεχνογνωσία και τα μυστικά της επιτυχημένης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην επιχείρηση τους

Ενότητες σεμιναρίου

• Βασικές Λειτουργίες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 
• Σχεδιασμός Ανθρώπινου Δυναμικού (τακτικές μέθοδοι και τεχνικές)
• Μεθοδολογία ανάλυσης θέσης 
• Τεχνικές προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού
• Εκπαίδευση Προσωπικού (εκτίμηση εκπαιδευτικών αναγκών και διαδικασία)
• Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού (τεχνικές αξιολόγησης)
• Βάσεις Δεδομένων HRM 
• Ρόλος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού εν καιρώ Κρίσης (απαιτούμενες δράσεις)
• Απόλυση (τα πρέπει και τα μη, ποιες βασικές αρχές πρέπει να τηρούνται)

Ώρες και μέρες Διεξαγωγής: 21/10, 23/10, 26/10 και 30/10/13 
Δευτέρα και Τετάρτη 18.00μμ-22.00μμ, Σάββατο 10:00πμ-14:00μμ

Διάρκεια: 16 ώρες 

Κόστος Σεμιναρίου: 110€ 
Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο μπορεί να καλυφθεί από την εισφορά του 0,45 (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΑΕΚ ΤΟΥ ΟΑΕΔ) από τις επιχειρήσεις.

Εισηγήτρια : Σοφία Τσιούτρα 

Πληροφορίες και αιτήσεις: Στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, 
Τηλ.κέντρο:2810342136, 2810331590, 2810302735 και Fax:2810227189 e-mail: