Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι, στα πλαίσια των εργασιών κατασκευής του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο επαρχιακό Δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης», 1° υποέργο «Οριζόντια και Κάθετη Σήμανση», θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων στην Επαρχιακή Οδό 41 Σούδα-Κορακιές από την Πέμπτη 3-10-2013 έως και το Σάββατο 5-10-2013.

Οι παραπάνω ημερομηνίες είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ανάλογα με την πρόοδο του έργου και τις καιρικές συνθήκες

Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι χρήστες της οδού να συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση όπως αυτή θα τους υποδεικνύεται επί τόπου του έργου (κατάλληλη σήμανση - οδηγίες προσωπικού) για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων.