Η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηρακλείου είχε προγραμματίσει τη διακοπή της κυκλοφορίας από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 στο δρόμο Γαλένι – Ρουκάνι με σκοπό την κατασκευή τεχνικού απορροής ομβρίων σε θέση υφιστάμενου κατεστραμμένου τεχνικού στη στροφή 300 μ. πρίν από το Ρουκάνι. 

Η προαναφερόμενη διακοπή κυκλοφορίας δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς προέκυψαν προβλήματα με την αλλαγή των δρομολογίων των υπεραστικών λεωφορείων τα οποία εξυπηρετούν καθημερινά τους μαθητές των οικισμών της περιοχής κατά τη μεταφορά τους στα σχολεία του Ηρακλείου.

Καθώς το προαναφερόμενο πρόβλημα επιλύθηκε, ενώ παραμένει επιτακτική η ανάγκη κατασκευής του προαναφερόμενου τεχνικού  η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι για την ασφάλεια τόσο της κυκλοφορίας όσο και των εκτελούμενων εργασιών, από Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013 θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα από Γαλένι προς Ρουκάνι.

Οι εργασίες προβλέπεται να τελειώσουν εντός 20 ημερών (έως στις 24/10/2013).

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα η κυκλοφορία προς Ρουκάνι θα γίνεται από παράλληλες οδούς. 

Για τους προερχόμενους από Ηράκλειο προτείνεται παράκαμψη από τη γέφυρα που βρίσκεται 3 περίπου χλμ. μετά τον Προφ. Ηλία (περιοχή Λαδούκος) και για μήκος 4 περίπου χιλιομέτρων μέχρι τη θέση «Αστράτηγος» στο δρόμο Καρκαδιώτισα – Ρουκάνι.

Η προαναφερόμενη παράκαμψη προτείνεται και για τους οδηγούς που κατευθύνονται από την περιοχή της Μονής Επανωσήφη προς Γαλένι και Κυπαρίσσι.

Σχετικές πινακίδες θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα σημεία.