Ευρεία υπηρεσιακή σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα (02.10.2013), το πρωί, στο Ηράκλειο, υπό τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Κρήτης, Υποστράτηγο Εμμανουήλ Παραβολιδάκη, για θέματα που αφορούν την αστυνόμευση του Νομού.

Στην σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, συμμετείχαν ο Βοηθός του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή, ο Προϊστάμενος Επιτελείου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, οι Διοικητές όλων των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νομού, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών.

Κατά την συνάντηση δόθηκαν ειδικότερες κατευθύνσεις για ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη δράση των αστυνομικών Υπηρεσιών, ενώ συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την αστυνόμευση τόσο της πόλης του Ηρακλείου όσο και της υπαίθρου, καθώς και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους προς τους πολίτες.

Επιδίωξη του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή είναι η εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες του Ηρακλείου και της Νήσου γενικότερα, τόσο με την εμφανή αστυνόμευση όσο και με την άμεση ανταπόκριση της τοπικής αστυνομίας στα πάσης φύσεως ζητήματα που ανακύπτουν.