Από τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι τα τηλέφωνα της Υπηρεσίας άλλαξαν.

Οι πολίτες μπορούν πλέον να επικοινωνούν στα ακόλουθα τηλέφωνα:

 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

2831343101

Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας

2831343102

Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας

2831343106

Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας

2831343107

Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας

2831343108

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

2831343104

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

2831343105

Τμήμα Τεχνικό

2831343103

Τμήμα Τεχνικό

2831343109

Τμήμα Γραμματείας

2831343110

ΦΑΞ

2831343114