Μία ακόμα δικαστική απόφαση ,(Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας), θεωρείται "βάλσαμο " για χιλιάδες δανειολήπτες ,με προβλήματα υγείας.

"Μηδενικές "ορίστηκαν οι καταβολές , με την με ημερ 29-05-2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας ,για δανειολήπτη με σοβαρά προβλήματα υγείας, ο οποίος διαβιώνει από την σύνταξη του θανόντος πατρός του, καθώς ο ίδιος δεν εργάζεται, σύμφωνα την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,της οποίας τυγχάνει να είναι μέλος και η οποία επιμελήθηκε της υπόθεσης.

Επί της ουσίας της υπόθεσης:¨Πρόκειται για δανειολήπτη άγαμο, 36 ετών, συνταξιούχο(λόγω υγείας) με οφειλές σε τέσσερις Τράπεζες ,συνολικού ύψους χρέους 60.581 Ευρώ.

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ο δανειολήπτης είναι η κύρια κατοικία του , της οποίας αίτησε την εξαίρεση, αλλά και ένα αυτοκίνητο χαμηλής εμπορικής αξίας εκτιμώμενης στα 2.500 Ευρώ.

Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας, με προσωρινή διαταγή , στα πλαίσια των Ασφαλιστικών μέτρων ,απαγόρευσε στις πιστώτριες Τράπεζες κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη, χωρίς να ορίσει την καταβολή δόσεων προς τις πιστώτριες Τράπεζες ,έως την εκδίκαση της κυρίως αίτησης ,που ορίστηκε χρόνος συζήτησης, τον Απρίλιο του έτους 2016.

Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας, θεωρείται σημαντικότατη, καθώς η απόφαση αυτή "αγκαλιάζει" τον αδύναμο πολίτη, προφυλάσσει την κυρία κατοικία,του αναξιοπαθούντα πολίτη, χωρίς την υποχρέωση καταβολής δόσεων.