Σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των επισκεπτών βρέθηκε το φαράγγι της Σαμαριάς και το Σεπτέμβριο.

Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι ο εθνικός δρυμός Λευκών Ορέων παρουσίασε αύξηση της κίνησης κατά 15%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δ/νσης Δασών Χανίων η κίνηση των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Λευκών Ορέων κατά το μήνα Σεπτέμβριο του 2013:

Αριθμός Επισκεπτών από Ξυλόσκαλο 24.213
Αριθμός Επισκεπτών από Αγία Ρουμέλη 3.194
Συνολικός Αριθμός Επισκεπτών 27.407

H συνολική κίνηση εμφανίζει αύξηση έναντι του Σεπτεμβρίου του 2012 κατά 15%.