Με 3.451 εποχικούς θα ενισχυθεί το Δημόσιο, μέχρι τέλος του χρόνου.

Οι προσλήψεις που αναμένεται να γίνουν σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο αφορούν σε 806 εποχικούς στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, 300 θέσεις καλλιτεχνικού προσωπικού σε δήμους, 1.500 εποχικούς σε έργα ΕΣΠΑ, 350 θέσεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, 250 εποχικοί σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, 120 καταμετρητές και εργάτες στην ΕΥΔΑΠ και 125 προσλήψεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι ειδικότητες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, είναι: Βρεφονηπιοκόμοι, καταμετρητές, νηπιαγωγοί, καθηγητές μουσικής, γυμναστές, διοικητικοί, διανομείς, εργάτες, καθαριστές, κ.ά.

Σύμφωνα με το proslipsis.gr  κάποιες από τις εποχικές θέσεις που προκηρύσσονται σε επίπεδο Κρήτης είναι οι παρακάτω:

Δήμος Ηρακλείου

* 1 ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (12 μήνες+)
* 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (12 μήνες+)
* 2 ΠΕ Ψυχολόγων (12 μήνες+)
* 4 ΔΕ Φυλάκων (12 μήνες+)
* 1 ΥΕ Εργατών (12 μήνες+)
Αιτήσεις εντός των προσεχών 10 ημερών.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%A0%CE%A90%CE%9F-96%CE%92

ΚΓ' ΕΠΚΑ (Ηράκλειο)


* 1 ΠΔ Αρχαιολόγο (έως 12 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 9.10.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%A0%CE%93-%CE%970%CE%92

ΤΕΙ Κρήτης

* 1 με Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αιτήσεις μέχρι 17.10.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%9F4691%CE%9F3-%CE%A9%CE%9E%CE%95

ΤΕΙ Κρήτης

* 8 με πτυχίο ΑΕΙ Πολυμέσων, Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών ή αντίστοιχο
Αιτήσεις μέχρι 17.10.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%9F4691%CE%9F3-%CE%A94%CE%A0

Δήμος Αγίου Νικολάου

* 1 ΔΕ Υπαλλήλων Ελλιμενισμού (8 μήνες)
* 1 ΔΕ Υπάλληλος Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων (8 μήνες)
Αιτήσεις εντός των προσεχών 10 ημερών.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%94%CE%A5-%CE%97%CE%A4%CE%9F

Δήμος Ρεθύμνης

* 1 ΠΕ Νομικό (12 μήνες+)
Αιτήσεις εντός των προσεχών 10 ημερών.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%A0%CE%A91%CE%A8-%CE%97%CE%A96

Δήμος Χανίων

* 2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (μέχρι 31.7.2014)
* 3 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων (μέχρι 31.7.2014)
Αιτήσεις εντός των προσεχών 10 ημερών.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%95%CE%96%CE%9F%CE%9A%CE%A9%CE%97-%CE%A8%CE%910

Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων

* 1 ΤΕ Γεωπόνο
Αιτήσεις μέχρι 10.10.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-9%CE%A7%CE%98

proslipris.gr