Αίσιο τέλος είχε η διαδικασία υποβολής πρότασης για το Βοήθεια στο Σπίτι για το Δήμο Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου είχε υποβάλει πρόταση συμμετοχής στα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «πρόγραμμα Κοινωνικής Μέριμνας»  για το έτος 2011 στο πλαίσιο της πρόσκλησης «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωης μέσω παροχής κατ΄ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε  εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Ηρακλείου υπέβαλε πρόταση στην ΕΕΤΑΑ μέσω των δημοτικών επιχειρήσεων και του ΚΑΠΗ Τεμένους για 12 μονάδες που θα εξυπηρετήσουν συνολικά τουλάχιστον 955 άτομα μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος.

Με απόφαση της ΕΕΤΑΑ εγκρίθηκαν όλες οι προτάσεις που υποβλήθηκαν εκ μέρους του Δήμου Ηρακλείου συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2.000.000 €. Έτσι θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν και να εξυπηρετούν όλες οι ήδη λειτουργούσες μονάδες «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κοινωνική Μέριμνα»  και συγκεκριμένα 2 στη δημοτική ενότητα Γοργολαϊνίου, δύο στη δημοτική ενότητα Τεμένους, 1 στη δημοτική ενότητα Ν. Αλικαρνασσού και 7 στο Ηράκλειο.

Ήδη έχει ξεκινήσει η προετοιμασία των μονάδων και η ενημέρωση των εξυπηρετούμενων για τη συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων με τη βοήθεια των κοινωνικών λειτουργών αλλά και όλους τους εργαζόμενους των προγραμμάτων.