Αύριο Παρασκευή 11 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Γεωργίου Δεικτάκη προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της «λήψης επιπλέον μέτρων για την παράνομη υλοτομία στα δάση». 

Στη συνάντηση έχουν κληθεί να παρευρίσκονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.