Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, στα πλαίσια των ενεργειών κοινωνικής προσφοράς που υλοποιεί, πρόκειται να συνεργαστεί με το δήμο Μαλεβιζίου και να εντάξει δικαιούχους δημότες, στο πρόγραμμα διάθεσης τροφίμων και ειδών υγιεινής.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα της Ε.Ε.Ε. στηρίζει βάση προκαθορισμένων κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 8000 ¤) οικογένειες με ανήλικα παιδιά, ή παιδιά με αναπηρία άνω του 67%, βάση δικαιολογητικών και σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί ο εκάστοτε συνεργαζόμενος φορέας.

Η στήριξη αφορά σε πακέτα με βασικά είδη τυποποιημένων τροφίμων και προσωπικής υγιεινής (24 είδη βάρους 35 κιλών) των οποίων η διανομή γίνεται από εγκαταστάσεις και προσωπικό του συνεργαζόμενου φορέα.

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, προβλέπονται ενέργειες λειτουργικού ελέγχου, όπως διενέργεια αυτοψίας, δειγματοληπτική επιθεώρηση τηρούμενων στοιχείων, φυσική παρουσία εκπροσώπων της Ε.Ε.Ε., απόδοση αναφορών, κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, μπορούν να καταθέτουν στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου Μαλεβιζίου από τη Δευτέρα 14 μέχρι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

· Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
· Απόφαση υγειονομικής επιτροπής για ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% (εάν υπάρχουν παιδιά με αναπηρία)
· Εκκαθαριστικό σημείωμα,
· Φορολογική δήλωση 2013
· Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κοινωνική υπηρεσία του δήμου Μαλεβιζίου στα τηλέφωνα 2813400684 (κ. Μαρία Τερζίδου) και 2813400692 (κ. Γεωργία Γράψα), από τις 8:00 έως τις 15:00.