Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η συλλογή χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων τα οποία μετατρέπονται, μετά από επεξεργασία, σε βιοκαύσιμο, στο πλαίσιο Πιλοτικού Προγράμματος που υλοποιεί η ΑΔΕΠ Α.Ε. και η Aντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Πατρέων.

Ήδη έχει γίνει επεξεργασία 2.800 λίτρων τηγανελαίων που συλλέχθηκαν στα 23 Σχολεία που συμμετέχουν στο Πιλοτικό Πρόγραμμα συλλογής και μετατροπής τηγανέλαιων σε βιοκαύσιμο, τα οποία επιστράφηκαν μετά από επεξεργασία στα ίδια σχολεία και τοποθετήθηκαν στις δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης, όπου το βιοκαύσιμο αναμεμειγμένο με το πετρέλαιο θέρμανσης, αποτελεί ιδανικό καύσιμο θέρμανσης.

Τη Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013 έγινε διανομή 700 λίτρα βιοκαυσίμου, στα Δημοτικά Σχολεία 2ο Οβρυάς, 60ο Πατρών, 55ο Πατρών, 25ο Πατρών και Ρίου, παρουσία των αντιδημάρχων του Δήμου Γιώργου Σιγαλού, Ανδρέα Φίλια, του Προέδρου της ΑΔΕΠ Α.Ε. Παναγιώτη Ξυπολιά, της Δ/νουσας Συμβούλου και στελεχών του Τμήματος Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Όπως ενημέρωσε ο υπεύθυνος του έργου Κων/νος Κωνσταντακόπουλος, προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΑΔΕΠ Α.Ε. για τη φετινή χρονιά υπάρχουν αρκετά αιτήματα για επέκταση του Πιλοτικού Προγράμματος και σε άλλα σχολεία του Δήμου, ενώ με την έναρξη λειτουργίας το Νοέμβριο 2013, του Ενεργειακού Κέντρου Πληροφόρησης για την βιομάζα, στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Μονοδεντρίου (όπου γίνεται η επεξεργασία των τηγανέλαιων) θα ενταθεί το Πιλοτικό Πρόγραμμα και σε άλλες ομάδες πολιτών.

thebest.gr