«Η ελληνική ασφαλιστική αγορά το 2012 κατέβαλε πάνω από 3 δισ. ευρώ σε αποζημιώσεις και παρά το ζημιογόνο αποτέλεσμα της χρήσης, οι μέτοχοι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων προχώρησαν σε σοβαρές τοποθετήσεις κεφαλαίων για να καλύψουν τις απώλειες από το PSI.

Το γεγονός αυτό αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης και αποδεικνύει την πίστη των μετόχων στις προοπτικές της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και της χώρας γενικότερα».

Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, Α. Σαρρηγεωργίου, σχολιάζοντας την μελέτη της ένωσης σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα, για το έτος 2012.


Από τη μελέτη προέκυψαν τα εξής βασικά συμπεράσματα:

α) Τα ίδια κεφάλαια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σημείωσαν μεγάλη αύξηση (11,3%).

β) Τα τεχνικά αποτελέσματα των ασφαλιστικών κλάδων παραμένουν θετικά.

γ) Η χρήση του 2012 έκλεισε με ζημιογόνο αποτέλεσμα (611 εκατ. ευρώ ζημιές μετά τους φόρους), γεγονός που εκτιμάται ότι οφείλεται κυρίως στη συμμετοχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI).

newsbeast.gr